หมวดพลังงานแสงอาทิตย์ และโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ
เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

Solar Rooftop

Solar Farm

Solarcell Reference

Solar Rooftop

โซล่ารูฟท็อป เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน
หลังคาจอดรถ ซึ่งระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solar Farm

โซล่าฟาร์ม (Solar Farm) หรือที่เรารู้จักกันในนาม โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าฟาร์มจะกักเก็บ
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า PV (Photo Voltaic)

Solarcell Reference

ตัวอย่าง การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งแผงโซล่าเซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจะต่อร่วมกับไฟของการไฟฟ้า
และการทำงานของระบบจะดึงกระแสไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน

ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์

  • เราสำรวจพื้นที่หน้างานด้วยพิกัด GPS
  • ออกแบบวางระบบโซล่าเซลล์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อความถูกต้องแม่นยำ
  • คำนวนระบบไฟฟ้าที่ผลิต เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
  • เสนอราคาโครงการโซล่าเซลล์
  • ติดตั้งตามระบบ EPC
  • ประกันงานติดตั้ง 1 ปี พร้อมถ่ายเทเทคโนโลยีให้ลูกค้า
  • ออกแบบวางระบบ Maintenance โซล่าเซลล์

สินค้าขายดีพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อสินค้า : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์

รายละเอียดสินค้า : มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนสูงกระจกเหล็กต่ำ มีความแข็งและทนต่อแรงกระแทก

ชื่อสินค้า : PV-ezRack End Clamp, Standard 35 mm

รายละเอียดสินค้า : อุปกรณ์เสริมสำหรับ SolarRoof : End Clamp, มาตรฐาน 35 มม.

ชื่อสินค้า : PV-ezRack Splice for ECO Rail

รายละเอียดสินค้า : อุปกรณ์เสริมสำหรับ SolarRoof : PV-ezRack Splice สำหรับราง

ผู้จำหน่าย