ทำไมเผาอ้อยแทนการใช้รถตัดอ้อยจึงผิดกฎหมาย

ทำไมเผาอ้อยแทนการใช้รถตัดอ้อยจึงผิดกฎหมาย เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ยังใช้การเผาอ้อยแทนการใช้รถตัดอ้อย บางอาจจะยังไม่รู้ว่าการเผาอ้อยก่ออันตรายต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง และยังส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย วันนี้แอดมินจึงนำสาระความรู้เกี่ยวกับการเผาอ้อยมาฝากกันค่ะ

ทำไมต้องมีโรงเรือนเก็บรถตัดอ้อย

ทำไมต้องมีโรงเรือนเก็บรถตัดอ้อย การปลูกอ้อยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ดังเช่น รถตัดอ้อยเข้ามาช่วยงานในไร่อ้อยให้ทำงานได้ตามตารางกิจกรรมอ้อยในแต่ละฤดูกาล รถตัดอ้อยของชาวไร่เหล่านี้ เป็นทรัพย์สินที่ชาวไร่ได้ลงทุน เพื่อซื้อมาช่วยงานในไร่ และยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจรับเหมาแก่ชาวไร่รายอื่น ๆ ที่ยังไม่พร้อมเรื่องรถตัดอ้อยได้อีกด้วย ซึ่งรถตัดอ้อยเปรียบเสมือนสมาชิกสำคัญในไร่ ดังนั้นการสร้างที่อยู่อาศัย หรือที่จัดเก็บรถตัดอ้อยเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะรถตัดอ้อยที่ใช้ทั้งในการปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้องพร้อมใช้งานเสมอ และได้รับการดูแลรักษาความสะอาดหลังใช้งานเป็นประจำอีกด้วย

จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานของรถตัดอ้อย

จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานของรถตัดอ้อย รถตัดอ้อยมีความสามารถในการทำงานตัดอ้อยเฉลี่ย 100-300 ตันต่อวัน รถตัดอ้อยสามารถช่วยทดแทนแรงงานคนที่นับวันจะหายากขึ้นเรื่อย ๆ และรถตัดอ้อยช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการแรงงานคนได้อีกมาก ทำให้ชาวไร่อ้อยสามารถกำหนดเป้าหมายและวางแผนการตัดอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน แต่รถตัดอ้อยยังจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถตัดอ้อย จึงจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานของรถตัดอ้อย ดังนี้

ก่อนจะใช้รถตัดอ้อยต้องให้น้ำอ้อยอย่างเหมาะสม

ก่อนจะใช้รถตัดอ้อยต้องให้น้ำอ้อยอย่างเหมาะสม รถตัดอ้อยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเกษตรที่สำคัญในไร่อ้อยสมัยใหม่ ด้วยประสิทธิภาพรถตัดอ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยได้รวดเร็ว ทันใจ ลดการใช้แรงงานและลดเวลาทำงานในไร่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของรถตัดอ้อย ชาวไร่อ้อยต้องวางแผนเตรียมแปลงให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการทำงานของรถตัดอ้อย แต่อ้อยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยน้ำ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ในแต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโตของอ้อย ก็ต้องพึ่งพาน้ำในการเติบโตเป็นอ้อยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมที่จะตัดโดยรถตัดอ้อย การให้น้ำอ้อยควรให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมและถูกช่วงเวลา วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงการให้น้ำอ้อยอย่างเหมาะสมกันค่ะ

เลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี

เลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี การผลิตขยายอ้อยพันธุ์ดีให้มีประสิทธิภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น ปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดคือการเลือกใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อย ซึ่งรถตัดอ้อยเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย เนื่องจากสามารถทุ่นแรงงานคนได้ รถตัดอ้อยช่วยลดต้นทุนในการตัดอ้อยและผลิตน้ำตาลได้อย่างมากมาย อีกทั้งรถตัดอ้อยยังสามารถลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ใบอ้อยที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 และเขม่าควันไฟที่สามารถทำลายสุขภาพของมนุษย์และทำลายคุณภาพอากาศอีกด้วย วันนี้แอดมินจะแนะนำการเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี

ข้อแนะนำระหว่างการใช้งานและก่อนใช้งานรถตัดอ้อย

ก่อนเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้งานควรที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับรถตัดอ้อย เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อตนเอง และต่อผู้ร่วมงาน ดังนั้นวันนี้แอดมินจึงได้นะสาระความรู้ในเรื่องของรถตัดอ้อยเกี่ยวกับข้อแนะนำก่อนเริ่มต้นใช้งานมาฝาก จะน่าสนใจแค่ไหนตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะ

ส่งเสริมชาวไร่ให้ใช้รถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี

ส่งเสริมชาวไร่ให้ใช้รถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ เน้นเรื่องการวางแผนกิจกรรมในไร่อ้อย โดยใช้รถตัดอ้อยเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำงาน เพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดเวลาในการทำงาน เพื่อให้ชาวไร่มีเวลาไปทำกิจกรรมเกษตรด้านอื่น ๆ แต่หากชาวไร่อ้อยนำรถตัดอ้อยมาใช้งานอย่างผิดวิธี ความเสียหายตามมาที่จะเกิดขึ้น มีทั้งสูญเสียวัสดุอุปกรณ์โดยใช่เหตุ เสียเงินซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย และที่สำคัญเสียเวลาในการทำงานอีกด้วย วันนี้แอดมินจะมาแนะนำให้ชาวไร่ให้ใช้รถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี

การบริหารจัดการอ้อยแปลงใหญ่ด้วยรถตัดอ้อย

การบริหารจัดการอ้อยแปลงใหญ่ด้วยรถตัดอ้อย การผลิตอ้อยมีหลายกิจกรรมที่ใช้แรงงานมาก และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นจำเป็นต้องบริหารจัดการแต่ละกิจกรรมให้ทันเวลา แต่ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร่อ้อยทวีความรุนแรงมากขึ้น หากจะบริหารจัดการในไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพจะใช้แต่แรงงานคนนั้นอาจไม่ทันเวลา รถตัดอ้อยจึงเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการทำงานให้ทันเวลา นอกจากนี้การใช้รถตัดอ้อยให้มีประสิทธิภาพยังทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งควรบริหารจัดการอ้อยแปลงใหญ่ด้วยรถตัดอ้อย ดังนี้

ใช้รถตัดอ้อยช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างไร

ใช้รถตัดอ้อยช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างไร ปัจจุบันปัญหาที่เกิดจากมลพิษทางอากาศมีให้เราพบเห็นอยู่มาก มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนโดยตรง โดยสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยคือปัญหาทางด้านมลพิษที่เกิดจากการทำการเกษตรส่วนหนึ่งก็คือ มลพิษจากการที่ชาวไร่อ้อยเผาอ้อย ซึ่งจะเห็นว่ามีการรณรงค์ให้ ชาวไร่หันมาใช้รถตัดอ้อย เพื่อตัดอ้อยสดกันมากขึ้น ด้วยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ รถตัดอ้อยไทยทำที่ช่วยให้กระบวนการตัดอ้อย ทำได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้แอดมินจะพามาดูการใช้รถตัดอ้อยช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างไร

รถตัดอ้อย Thai-A มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยอย่างไร

รถตัดอ้อย Thai-A มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยอย่างไร รถตัดอ้อย Thai-A เป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อย รถตัดอ้อยยังช่วยลดปัญหาทางด้านฝุ่นควันและแรงงานได้อีกด้วย สังเกตเห็นได้ว่าปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดจากมลพิษทางอากาศให้เราพบเห็นอยู่มาก โดยสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยคือปัญหาทางด้านมลพิษที่เกิดจากการทำการเกษตรนั่นก็คือ มลพิษจากการที่ชาวไร่อ้อยเผาอ้อย วันนี้แอดมินจึงจะมาพูดถึง รถตัดอ้อย Thai-A มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยอย่างไร

วางแผนใช้งานรถตัดอ้อยอย่างไรให้ใช้งานได้ยาวนาน

วางแผนใช้งานรถตัดอ้อยอย่างไรให้ใช้งานได้ยาวนาน รถตัดอ้อยเป็นเครื่องมือเกษตรที่มีความสำคัญต่อการทำไร่อ้อยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวของรถตัดอ้อยที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ได้ ทั้งยังสามารถทุ่นแรงงานคนได้อีกด้วย ดังนั้นการใช้งานรถตัดอ้อยนั้นควรมีการวางแผนก่อนการใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมและรู้ขั้นตอนการใช้งานรถตัดอ้อย จะทำให้รถตัดอ้อยสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วันนี้แอดมินจะพามาดูการวางแผนใช้งานรถตัดอ้อยอย่างไรให้ใช้งานได้ยาวนาน การเตรียมแปลงอ้อยที่จะเก็บเกี่ยว ควรเตรียมแปลงด้วยการปรับพื้นให้มีความสม่ำเสมอ เตรียมแปลงสำหรับกลับรถตัดอ้อย เพื่อไม่ให้รถตัดอ้อยเหยียบตออ้อย ตัดร่องอ้อยมีระยะห่างอยู่ที่ 1.85 เมตร ตามมาตรฐานของรถตัดอ้อย กำจัดต้นไม้ ตอไม้ ก้อนหิน และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ออกจากแปลงอ้อย เพื่อเป็นการลดอุปสรรคในการทำงานของรถตัดอ้อย ควรปลูกอ้อยให้มีความลึกอยู่ที่ 20-25 เซนติเมตร ตามชนิดดินเหนียวหรือดินทราย ทำการ ยกร่อง หรือพูนโคน เพื่อให้ต้นอ้อยอยู่บนสันร่องสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ชุดจานตัดโคนของรถตัดอ้อยนั้นตัดได้ชิดดิน สามารถทำให้รถตัดอ้อยเก็บเกี่ยวเอาส่วนโคนที่หวานที่สุดของต้นอ้อยได้ โดยไม่ทำให้อ้อยแตกและเสียหายได้ ก่อนที่จะใช้งานรถตัดอ้อยควรจัดการอย่างไร ? ก่อนที่จะใช้งานรถตัดอ้อยควรจัดเตรียมผ้าคลุมกระบะบรรทุกอ้อย …

ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยรถตัดอ้อย

ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยรถตัดอ้อย หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยรถตัดอ้อยจะมีใบอ้อยที่เหลือทิ้งไว้ในไร่ประมาณ 17.0 ล้านตัน ซึ่งใบอ้อยจากการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อยพวกนี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,647 เมกะวัตต์ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนำใบอ้อยมาเป็นวัสดุเชื้อเพลิงร่วมกับวัสดุเกษตรอื่นขายให้โรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงงานน้ำตาลหลังจากเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย จะช่วยลดการเผาอ้อยและเพิ่มคุณภาพความหวานของน้ำตาล สำหรับแนวทางในการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากรถตัดอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดการเผาใบและยอดอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้จากรถตัดอ้อย สามารถทำได้ดังนี้ ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว ใบอ้อยที่ถูกเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อยแล้ว ถ้าจะจัดการเก็บและขนส่ง ต้องมีการนำวัสดุมาขึ้นรูป โดยการอัดเป็นเม็ดหรือแท่ง เพื่อเพิ่มความหนาแน่นและลดความชื้นของวัสดุ ช่วยให้ง่ายต่อการควบคุมปริมาณน้ำหนัก และขนาดให้มีความสม่ำเสมอ ขนาดอนุภาคที่ได้หลังการสับย่อยจากรถตัดอ้อยมีขนาดที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจึงมีความสำคัญ สำหรับเป็นแนวทางในการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากรถตัดอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และลดการเผาใบอ้อยและยอดอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย จึงต้องมีการนำใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวมาสับย่อยอีกที การลดขนาดวัสดุเหลือทิ้งจากไร่อ้อย วัสดุเหลือทิ้งในไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย ได้แก่ ยอดและใบอ้อยที่มีความหนาแน่นต่ำ และมีขนาดที่ไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เพราะหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อยขนาดจะมีผลกระทบต่ออัตราการระบายความร้อน และความต้องการอากาศเพิ่มขึ้นของหม้อไอน้ำ ฉะนั้นประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ จึงขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุเชื้อเพลิงที่ได้จากรถตัดอ้อย ถ้าวัสดุที่ใช้เผาไหม้มีขนาดที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย เป็นวัสดุชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำ …

ซื้อรถตัดอ้อยมือหนึ่งหรือมือสองดีกว่ากัน ?

ซื้อรถตัดอ้อยมือหนึ่งหรือมือสองดีกว่ากัน ? สำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหารถตัดอ้อยไว้ใช้งานอยู่ แต่ก็ยังลังเลว่าควรเลือกรถตัดอ้อยมือหนึ่งหรือมือสอง แบบไหนจะให้ความคุ้มค่าในการตัดอ้อยได้มากกว่ากัน หรือมีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร วันนี้จะมาอธิบายและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างรถตัดอ้อยมือหนึ่งหรือมือสอง ให้ดูกันว่าแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน ราคาระหว่างรถตัดอ้อยมือหนึ่งกับรถตัดอ้อยมือสอง     แน่นอนว่าการซื้อรถตัดอ้อย สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือเรื่องของราคาที่ต้องจ่ายไป เพื่อให้ได้รถตัดอ้อยที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและคงทน ถ้าเป็นรถตัดอ้อยมือหนึ่งที่มาพร้อมกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ราคาก็ย่อมสูง ทำให้เกิดภาระค่าผ่อนต่อเดือนมากตามไปด้วย แต่ถ้าเรายอมจ่ายมัน บางครั้งก็อาจจะพบโปรโมชั่นเด็ด ๆ เช่น ดอกเบี้ย 0% หรือลดเงินดาวน์ พร้อมของแถม ในทางกลับกันจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรถตัดอ้อยมือหนึ่งสามารถเลือกซื้อรถตัดอ้อยมือสองที่เป็นรุ่นใหญ่หรือรุ่นท็อปกว่าได้ แต่สิ่งสำคัญที่คนมักกลัวในการซื้อรถตัดอ้อยมือสอง คือการไม่ทราบประวัติ และข้อมูลว่าผ่านอะไรมาบ้าง อาจจะมีการใช้งานที่หนักหน่วงมาก่อน ถ้าเจ้าของรถตัดอ้อยคันเก่าไม่บอก เราอาจจะถูกหลอกให้ซื้อโดยไม่ทราบประวัติได้ สภาพเครื่องยนต์ระหว่างรถตัดอ้อยมือหนึ่งกับรถตัดอ้อยมือสอง     สำหรับรถตัดอ้อยมือหนึ่งต้องยอมรับว่า นวัตกรรมที่มาพร้อมรถตัดอ้อยรุ่นใหม่ ๆ น่าสนใจเป็นอย่างมาก …

ข้อแนะนำในการใช้งานรถตัดอ้อยสำหรับเกษตรกรให้คุ้มค่า

ข้อแนะนำในการใช้งานรถตัดอ้อยสำหรับเกษตรกรให้คุ้มค่า รถตัดอ้อยเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาทางด้านการขาดแคลนแรงงาน และการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถตัดอ้อยเป็นเครื่องจักรกลที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการว่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจำเป็นต้องที่จะต้องเร่งตัดอ้อย เพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลให้ทันช่วงเวลาหีบอ้อย การใช้รถตัดอ้อยของเกษตรกรในปัจจุบันยังจำกัดอยู่แค่ในส่วนของเกษตรกรรายใหญ่ และเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานของโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่ง เนื่องจากการลงทุนในรถตัดอ้อยเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การซ่อมบำรุง การดูแลรักษา จึงจำเป็นที่เกษตรกรต้องมีการคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ดังต่อไปนี้ 1. ควรมีการใช้รถตัดอ้อยให้ได้ปริมาณการตัดอ้อยที่มากกว่า 10,000 ตันต่อปีหรือต่อฤดูหีบ โดยเฉพาะรถตัดอ้อยมือหนึ่งขนาดใหญ่ เนื่องจากมีราคาที่สูง ส่งผลทำให้ต้นทุนคงที่สูงขึ้น ดังนั้น หากเกษตรกรตัดอ้อยได้ปริมาณที่เต็มประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยก็จะช่วยลดต้นทุนในส่วนของต้นทุนคงที่ได้ และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ต่ำกว่าประสิทธิภาพของรถตัดอ้อย 2. ในการใช้รถตัดอ้อยควรมีการเตรียมแปลงให้เหมาะสม กล่าวคือแปลงอ้อยที่จะใช้รถตัดจะต้องไม่มีหิน เพราะจะทำให้ใบมีดสับล่างของรถตัดอ้อยหัก ส่งผลทำให้ต้นทุนการตัดเพิ่มขึ้น เพราะต้องเปลี่ยนใบมีดและหยุดตัดอ้อย นอกจากนี้เพื่อให้รถตัดอ้อยตัดได้อย่างสม่ำเสมอ จึงไม่ควรมีตอไม้ และในส่วนของการเตรียมแปลงอ้อย ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.4 เมตร เพื่อไม่ให้รถตัดอ้อยเหยียบตออ้อยเสียหาย ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตอ้อยที่จะได้และยังส่งผลต่อผลผลิตอ้อยในปีถัดไปที่จะไว้ตอ นอกจากนี้ขนาดความยาวของแปลงอ้อยก็ไม่ควรที่จะสั้นเกินไป …

ใช้รถตัดอ้อยดียังไง ?

ใช้รถตัดอ้อยดียังไง ? ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมไปถึงในภาคการเกษตร จะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือจักรกลการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยให้ชาวเกษตรกรสะดวก สบายมากขึ้น รวมไปถึงยังย่นระยะเวลาการทำงาน วันนี้แอดมินจึงหยิบสาระความรู้ในเรื่องของรถตัดอ้อย เมื่อใช้แล้วจะได้ผลดีอย่างไร และเหมาะสมที่จะลงทุนซื้อรถตัดอ้อยหรือไม่ ลองมาดูกันเลยค่ะ ในยุคก่อนชาวไร่อ้อยนิยมตัดอ้อยด้วยกำลังคน แรงงาน โดยใช้วิธีการเผาอ้อย ในการเผาอ้อยก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์สร้างมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม การใช้แรงงานคนจำนวนมากมาระดมตัดอ้อย ซึ่งแน่นอนว่านอกจากการใช้กำลังคนที่มากและยังใช้เวลาในการตัดนานด้วยเช่นกัน แต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อหันมาใช้รถตัดอ้อย เพราะรถตัดอ้อยมีการทำงานที่รวดเร็ว และได้คุณภาพที่เป็นมาตรฐาน  ข้อดีในการใช้รถตัดอ้อย โรงงานชอบต้นอ้อยที่ใช้รถตัดอ้อยตัด รถตัดอ้อยตัดได้รวดเร็วทันใจเจ้าของไร่อ้อย ต้นทุนการตัดโดยรถตัดอ้อยต่ำ ไม่ต้องเผาอ้อยก่อนตัด ทำให้หนอนกออ้อยไม่ระบาด สับใบ พวนดินอัดปุ๋ยไม่ยาก รถตัดอ้อยช่วยลดปัญหาการสร้างผลพิษทางอากาศ ลดการใช้แรงงานคน รถตัดอ้อยตัดอ้อยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สมควรลงทุนซื้อรถตัดอ้อยไหม ? สำหรับชาวไร่อ้อย แอดมินคิดว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะลงทุนซื้อรถตัดอ้อย เนื่องจากในปัจจุบันโลกเปลี่ยนผันไปจากเดิม มีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น อีกทั้งสามารถทำให้ชาวไร่อ้อยทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น …

เตรียมไร่อ้อยยังไงให้รถตัดอ้อยทำงานง่าย

เตรียมไร่อ้อยยังไงให้รถตัดอ้อยทำงานง่าย ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ปัจจุบันค่านิยมในการรับจ้างตัดอ้อยเริ่มลดน้อยลง จนทำให้มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามารองรับมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้าของไร่อ้อยต้องทำการปรับตัวปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยให้รองรับกับเครื่องจักร ที่จะเข้ามาทำงานในไร่อ้อย เช่น รถตัดอ้อย รถคีบอ้อย วันนี้แอดมินเลยนำสาระความรู้เบื้องต้นในการเตรียมแปลงอ้อยให้พร้อมต่อการเก็บเกี่ยวโดยเครื่องจักรกลการเกษตร ขั้นตอนการเตรียมแปลงอ้อยให้รถตัดอ้อยทำงานได้ง่ายมากขึ้น  เตรียมแปลงอ้อยโดยการปรับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอเพื่อรถตัดอ้อยได้จะได้เคลื่อนที่ได้ง่าย กำจัดตอไม้ ต้นไม้ ก้อนหิน สิ่งกรีดขวางต่าง ๆ ที่ขวางการทำงานรถตัดอ้อย กำหนดแนวร่องให้ยาวที่สุดเท่าที่ขนาดแปลงจะสามารถทำได้ เว้นพื้นที่หัวร่องไว้ให้รถตัดอ้อยมีพื้นที่ได้กลับรถ หากไม่ทำการเว้นพื้นที่จะทำให้รถตัดอ้อยเหยียบย่ำตออ้อยได้ เลือกปลูกพันธุ์อ้อยที่ท่อนอ้อยอยู่ลึกลงไป 20-25 เซนติเมตร เว้นระยะห่างระหว่างร่องอ้อยให้ได้ประมาณ 1.85 เมตร ตามขนาดมาตรฐานของรถตัดอ้อย ทำการยกร่องอ้อย หรือพูนโคนอ้อย ให้ต้นอ้อยอยู่บนสันร่องสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อให้ชิ้นส่วนของรถตัดอ้อยได้ตัดโคนอ้อยให้ชิดดินมากที่สุด โดยจะเก็บเกี่ยวโคนอ้อยเพราะเป็นส่วนที่หวานที่สุด และจะไม่ทำให้ตออ้อยแตก หากชาวไร่อ้อยวินำธีนี้ไปใช้ แอดมินรับประกันว่าจะช่วยให้ชาวไร่อ้อยประหยัดเวลาไปได้มากแน่นอนนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้ว …

วิธีการตรวจสอบระบบรถตัดอ้อยให้พร้อมใช้งาน

วิธีการตรวจสอบระบบรถตัดอ้อยให้พร้อมใช้งาน ก่อนเริ่มต้นใช้งานรถตัดอ้อยควรตรวจเช็คระบบการทำงานของรถตัดอ้อยเสียก่อน ผู้ใช้งานจะได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อความสบายใจของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานรถตัดอ้อยไม่ทำการตรวจเช็ครายละเอียดต่าง ๆ มักจะส่งผลให้ระบบอุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ซึ่งจะนำในเรื่องการเสียเงินและเสียเวลาในภายหลัง ขั้นตอนการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบดูระดับน้ำมันว่าอยู่ในระดับที่พร้อมใช้งานหรือไม่ หลอดแก้ววัดระดับน้ำมันไฮดรอลิคที่ใช้ในตัวรถตัดอ้อย จะดุูว่าระดับของน้ำมันไฮดรอลิคอยู่ในรถดับที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะมีเส้นแบ่งเขตให้ได้ดูและตรวจสอบ 2. ตรวจสอบจุดหมุนต่างว่าติดขัดตรงใหนบ้าง ดูลูกปืนว่ามีการแตกจุดใหนบ้าง 3. ตรวจสอบ ลมยาง รถว่าอ่อนเกินไปหรือไม 4. ตรวจสอบความสกปรกภายในระบบกรอง อากาศของเครื่องยนต์ และระบบน้ำมันไฮดรอลิค 5. ตรวจสอบชุดโซ่ลำเลียงว่ามีการสึกหรหรือไม่ ชุดใบมีดสับ และโคนสับท่อนในรถตัดอ้อย 6. ระบบเครื่องยนต์ ไม้วัดระดับน้ำมันเครื่อง ว่าระดับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เหมาะกับการทำงานหรือไม่ ซึ่งจะมีจุดสังเกตได้ว่าไม้วัดจะมีขีดระดับให้ได้ดูกัน ว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด 7. ระดับน้ำในหม้อน้ำที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เบื้องต้นให้ตรวจสอบระดับน้ำว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ระดับน้ำจะต้องอยู่สูงกว่าเซนเซอร์ ประมาณ 3 นิ้ว ซึ่งตัวถังจะมีเซนเซอร์แจ้งเตือนระดับน้ำ …

ชิ้นส่วนใดของรถตัดอ้อย MAX MH360 ที่ใช้ระบบไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิค

ชิ้นส่วนใดของรถตัดอ้อย MAX MH360 ที่ใช้ระบบไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิค วันนี้แอดมินจะมาจำแนกชิ้นส่วนในรถตัดอ้อยว่าชิ้นส่วนใดใช้ระบบไฟฟ้าและชิ้นส่วนใดใช้ระบบไฮดรอลิค เพราะเมื่อรถตัดอ้อยของคุณเกิดมีปัญหาแล้วคุณจะได้นำรถตัดอ้อยของคุณไปพบช่างถูก เพื่อลดการเสียเวลาและเสียเงินที่ซ้ำซ้อน  1. Electrical / ระบบไฟฟ้าในรถตัดอ้อย Battery 24 volts  แบตเตอรี่ 24 โวล์ท Control system with switches ระบบควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์ Idling automatic system ระบบควบคุมการทำงานเดินเครื่องรอบเบาแบบอัตโนมัติ LED headlights ชุดไฟหน้าให้ความสว่างและประหยัดพลังงาน Main switch breaker สวิตซ์เบรกเกอร์ตัดระบบไฟฟ้า LED spotlights ชุดไฟสปอตไลท์แอลอีดีส่องสว่างรอบตัวรถตัดอ้อยและประหยัดพลังงาน Diagnostic engine system ระบบแจ้งเตือนอาการผิดปกติของเครื่องยนต์รถตัดอ้อย …

รีวิวรถตัดอ้อยรุ่น MAX CANE HARVESTER MH 360

รีวิวรถตัดอ้อยรุ่น MAX CANE HARVESTER MH 360 ปัจจุบันรถตัดอ้อยที่เกษตรกรที่ปลูกไร่อ้อยเลือกใช้มีหลากหลายแบรนด์ มีทั้งที่ผลิตต่างประเทศและภายในประเทศไทย วันนี้แอดมินจะมารีวิวรถตัดอ้อย MAX CANE HARVESTER MH360 ที่ผลิตในประเทศไทย ฝีมือโดยคนไทย ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำงานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ  สเปครถตัดอ้อย MAX CANE HARVESTER MH360 1. ระบบเดินล้อ ปั๊มคู่ มอเตอร์ 2. ดุมล้อ Power Wheel แบบ Planetary Gear Drive มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับแรงบิดได้สูง พร้อมทั้งมีระบบ Parking Brake ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน …

การรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตรที่ใช้กับรถตัดอ้อย

การรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตรที่ใช้กับรถตัดอ้อย การทำงานของชาวไร่อ้อยสิ่งที่อยู่คู่กายก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเครื่องมือการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือไปจนถึงเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างรถตัดอ้อย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงของพี่น้องชาวไร่อ้อยได้เป็นอย่างดี และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เกษตรกรอย่างเรา ซึ่งเครื่องมือการเกษตรที่ดีควรมีความสมบูรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งที่ควรปฎิบัติในการใช้อุปกรณ์ชิ้นเล็กไปจนถึงการใช้รถตัดอ้อย หลังการใช้งานอุปกรณ์และรถตัดอ้อยทุกครั้งหมั่นตรวจสอบดูการชำรุดสึกหรอ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะให้ชโลมน้ำมันเพื่อป้องกันการเกิดสนิมหลังการใช้งาน หากเป็นรถตัดอ้อยเครื่องยนต์ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องตามปกติ เติมน้ำเติมลมให้พอดี ทำบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อช่วยจำ และเก็บได้เป็นอย่างระบบระเบียบ และควรเก็บให้พ้นแสงแดด เลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกในเรื่องของลักษณะงาน หากชำรุดเกินการใช้งานไม่แนะนำให้ใช้ต่อไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้ ขณะการใช้งานต้องหมั่นสังเกตสิ่งที่ผิดปกติ เช่น กลิ่น เสียง การทำงาน หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบหยุดการทำงานแล้วเช็กดูก่อนการเริ่มงานใหม่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาใหม่ ต้องศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจ และควรทำตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อน หากชำรุดเสียหายต้องให้ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเป็นผู้ซ่อมแซม Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร …

ปัญหาเกียร์ปั๊มกับมอเตอร์ในรถตัดอ้อย

ปัญหาปั๊มกับมอเตอร์ในรถตัดอ้อย วันนี้แอดมินนำสาเหตุการเกิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกียร์ปั้มและมอเตอร์ไฮดรอลิคในรถตัดอ้อยมาฝากค่ะ ลองมาดูกันเลยว่าปัญหาที่มักจะเกิดกับปั๊มและมอเตอร์ในรถตัดอ้อยมีอะไรบ้าง ปัญหาเรื่องเกียร์ปั๊มในรถตัดอ้อย เพลทไหม้  ซีลเพลทละลาย ซีลคอรั่ว ไดร์ขาด ไดร์เฟืองขาด ไดร์ขาด ไดร์เฟืองขาด เกิดจากการใช้งานส่วนใหญ่ จะไม่ได้เกิดจากการสึกหรอ บางครั้งคนขับรถตัดอ้อยอาจจะเร่งเครื่องค้างไว้ แรงกระชากปั๊มมันตกลงไป ชาร์ปขาด เฟืองขาด ไม่ได้เป็นปัญหาจากอายุการใช้งานหรือจากการ maintenance แต่เกิดจากการใช้งาน ข้อควรสังเกตซีลหรือเพลท  หากปั๊มไม่แรงแรงต้องทำงานวัดเพรสเซอร์ตามจุดก่อนเพราะว่าถ้าปั๊มไม่มีแรง ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปั๊มอย่างเดียวต้องไล่ดูตั้งมอเตอร์ กล่องวาล์ว ดูอุปกรณ์การทำงานก่อน ไล่จากส่วนที่ง่ายที่สุดมาหาส่วนที่ยากที่สุด ปัญหาของมอเตอร์ไฮดรอลิคในรถตัดอ้อย ส่วนใหญ่จะรั่วที่คอ คือส่วนที่อยู่ตรงหน้าเพลา เกิดจาก ซีลแข็งและน้ำมันไฮดรอลิคร้อนเกินไปก็จะมีผลทำให้ ซีลแข็งตัวไว โดยรวมจะคล้าย ๆ ปั๊ม มอเตอร์กับปั๊มจะใกล้เคียงกัน ปั๊มทางเดียว มอเตอร์หมุนสองทาง หากคุณกำลังมองหาอะไหล่รถตัดอ้อย ผลิตชิ้นส่วนรถตัดอ้อย …

สาเหตุที่ทำให้บล็อกวาล์วแตกในรถตัดอ้อย

สาเหตุที่ทำให้บล็อกวาล์วแตกในรถตัดอ้อย วันนี้แอดมินจะมาบอกถึงสาเหตุปัญหายอดฮิตในรถตัดอ้อยทั่ว ๆ ไปมักจะเจออยู่บ่อย ๆ คือปัญหาบล็อกวาล์วแตกที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในรถตัดอ้อย เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวเจ้าปัญหาคืออะไรกันแน่  ปัญหารถตัดอ้อยที่เจอบ่อยที่สุด ความสกปรกของถังบรรจุไฮดรอลิค คือการที่กรองสแตนเลสไม่ได้ล้างทำความสะอาด พอไม่ได้รับการทำความสะอาดจะเกิดการอุดตัน อัตราการไหลในการดูดทำงานไม่ได้ ทำให้เพรทไหม้หรือเกิดฟองอากาศในระบบ ในการทำงานของระบบไฮดรอลิคถ้ามีฟองอากาศทำให้เกิดผลเสียหลายอย่างตามมา หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าถังน้ำมันใน รถตัดอ้อยมีกรอง 3 ลูก ตัวกรอกลับอาจจะเห็นได้ชัดสังเกตได้ง่าย ๆ  แต่ตัวกรองในถังน้ำมัน กรองดูด อาจจะไม่ค่อยได้เห็น หากไม่ได้ใช้บริการเข้าอู่เช็กรถตัดอ้อยก็สมควรที่จะต้องถอดมาล้างเอง เจ้าของรถตัดอ้อยบางคนอาจจะปล่อยน้ำมันไอดรอลิคขาดหรือบางคันตัดเซนเซอร์ที่ช่วยในการเตือนน้ำมันไฮดรอลิค เลยทำให้เกิดผลเสีย พอมีฟองอากาศเข้าไปสะสมจะทำให้มีช่องว่างระหว่างเฟรม จะเกิดการเสียดสีของเหล็กแทน ทำให้การใช้งานสั้นลงและเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดบล็อกวาล์วแตกได้ 2. บล็อกวาส์วแตก บล็อกวาล์วจะทนได้ 3000 PSI  แต่การที่บล็อกวาล์วจะแตกได้ก็เกิดจากแรงกระแทกที่มากเกินไปในใช้งาน อีกสาเหตุคือ บล็อกวาล์วจะมีแกนที่คอยบล็อกน้ำมันเพื่อบังคับน้ำมันไปจุดต่างหาก บางครั้งอาจจะค้าง …

ส่วนประกอบของรถตัดอ้อยไทย

ส่วนประกอบของรถตัดอ้อยไทย เมื่อพูดถึงรถตัดอ้อยก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่อยู่คู่กับชาวเกษตรกรที่มีความทันสมัย เนื่องจากสามารถทุ่นแรงงานคนได้ เนื่องจากแรงงานคนหายากขึ้นทุกวัน และมีความสามารถตัดอ้อยได้อย่างน้อยวันละ 10 – 20 ไร่ รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 5 -10 เท่า ช่วยลดต้นทุนในการตัดอ้อยและผลิตน้ำตาลได้อย่างมากมาย เนื่องจากรถตัดอ้อยมีกลไกการทำงานที่ครบวงจรสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อย ตั้งแต่กระบวนการดึงรวบต้นอ้อยที่ล้มอยู่กับพื้นดิน เข้าสู่กระบวนการตัดโคนและสับท่อน รวมทั้งลำเลียงท่อนอ้อย เนื่องจากตัวรถตัดอ้อยจะมีภาชนะรองรับสำหรับตัวท่อนอ้อยที่ผ่านกระบวนการเก็บเกี่ยวทั้งหมด โดยลำเลียงผ่านสายพานขึ้นไปพ่นใส่รถสิบล้อที่ขับคู่ขนานมาด้านข้างเพื่อรองรับท่อนอ้อยที่ตัดเสร็จแล้ว เพื่อนำไปสู่กระบวนการขนส่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาล เพื่อทำการหีบน้ำตาลวันต่อวันค่ะ ส่วนประกอบของรถตัดอ้อยไทย ใช้คู่ไร่อ้อยไทยได้คุณภาพดี เครื่องยนต์ เป็นต้นกำลังของรถตัดอ้อยให้ทำงานได้ การเลือกแรงม้าที่เหมาะสมมีผลต่อระบบการทำงานของรถตัดอ้อย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ สกรูเกลียวไว้สำหรับดึงรวบต้นอ้อย ตัวสกรูเกลียวจะสามารถหมุนรอบตัวเองได้ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ข้างละ 2 อัน สกรูคู่ตัวนอกใช้สำหรับเก็บอ้อยที่ล้มอยู่กับพื้นดิน เพื่อจัดให้เข้าสู่ช่องการตัดของรถตัดอ้อย ทำให้สามารถเก็บอ้อยได้หมดจดทุกต้นที่ล้มระเนระนาดกับพื้นให้เข้าสู่กระบวนการตัดของรถ ชุดตัดโคนอ้อย ในส่วนของชุดตัดโคนอ้อยซึ่งเป็นใบมีด 3 …

ปรับเขตแปลงอ้อยก่อนใช้รถตัดอ้อยดียังไง ?

ปรับเขตแปลงอ้อยก่อนใช้รถตัดอ้อยดียังไง ? โดยทั่วไปแล้วรถตัดอ้อยหนึ่งคันสามารถทำงานตัดอ้อยเฉลี่ย 100 – 300 ตันต่อวัน ช่วยทดแทนแรงงานคนที่นับวันจะหายากขึ้นเรื่อย ๆ และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการแรงงานคนได้อีกมากมาย ทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายของการใช้รถตัดอ้อยเพื่อตัดอ้อยในช่วงฤดูตัดอ้อย ในส่วนของการทำงานของรถตัดอ้อยนั้นจะทำงานร่วมกันกับรถตะกร้าหรือรถบิน ที่มีหน้าที่คอยรับท่อนอ้อยก่อนวิ่งตรงไปยังโรงงานน้ำตาล นี่คือระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อให้อ้อยมีคุณภาพที่ดีที่สุดแต่ยังจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถตัดอ้อยจึงจำเป็นต้องวางแผนสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ ขนาดของแปลงอ้อย หากว่ามีขนาดเล็กจนเกินไปจะทำให้รถตัดอ้อยทำงานไม่สะดวกเพราะต้องย้ายแปลงบ่อย ๆ ฉะนั้นควรปรับแปลงอ้อยให้มีความยาวของแถวอ้อยมากกว่า 250 เมตร เพื่อลดการกลับรถบ่อยครั้ง ถนนหัวแปลงและท้ายแปลง ควรมีความกว้างอย่างน้อย 6 เมตร มีระดับความสูงเท่ากันกับแปลงอ้อย และมีความราบเรียบสม่ำเสมอเพื่อความสะดวกในการกลับรถตัดอ้อยเพื่อลดการเหยียบย่ำอ้อยในแปลง การจัดโซนนิ่งอ้อยรถตัด โดยปรับให้แปลงอ้อยที่อยู่ติดกัน มีระยะร่องรองรับรถตัด เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุด ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้รถตัดอ้อยได้เช่นกัน Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ …

มาวางแผนการตัดอ้อยก่อนใช้รถตัดอ้อย

มาวางแผนการตัดอ้อยก่อนใช้รถตัดอ้อย หากมีการวางแผนตัดอ้อยอย่างถูกวิธีจะทำให้ชาวไร่อ้อยได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างรถตัดอ้อยไว้ใช้ในไร่อ้อย ตัดตัดเร็ว แรงดี ไว้สร้างกำไร สำหรับการวางแผนการใช้รถตัดอ้อยเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยที่ดี ควรจัดการทรัพยากรเครื่องจักรให้เหมาะสม ดังนี้ อัตราส่วนรถตัดอ้อยต่อรถบรรทุกอ้อย ระยะทางขนส่งอ้อย 1-40 กม. ต้องมีรถบรรทุก 6-8 กล่อง ระยะทางขนส่งอ้อย 41-80 กม. ต้องมีรถบรรทุก 10 กล่อง ระยะทางขนส่งอ้อย 80 กม. ขึ้นไป ต้องมีรถบรรทุก 12 กล่อง หากละเลยการดูแลรถตัดอ้อยก่อนการใช้งานก็จะทำให้รถตัดอ้อยนั้นทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ และอาจเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ ยกตัวอย่างรถตัดอ้อยไหม้ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 เนื่องจากจอดทิ้งนานและไม่ได้เช็กความพร้อมก่อนเมื่อนำรถออกมาใช้งาน เช่นระบบไฟฟ้า ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบเครื่องยนต์ รวมถึงระบบไฮดรอลิค และระบบความปลอดภัยต่าง จุดต่างๆ ถ้าไม่ได้ดูแลจริงจัง อาจเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่าง …

หลักการทำงานของรถตัดอ้อยไทยฉบับเข้าใจง่าย

หลักการทำงานของรถตัดอ้อยไทยฉบับเข้าใจง่าย จะว่าไปรถตัดอ้อยที่เราเห็นนั้นมักเป็นรถตัดอ้อยนำเข้า แน่นอนว่าจะต้องมีราคาสูงแต่ด้วยเกษตรกรไทยและนักวิศวกรที่มองเห็นถึงความสำคัญของรถตัดอ้อยจึงได้มีการผลิตรถตัดอ้อยไทยในราคาที่น่าลงทุน และสามารถใช้งานได้จริงสร้างกำไรให้กับชาวไร่อ้อยอย่างนับไม่ถ้วน แล้วรถตัดอ้อยไทยมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง ? จริง ๆ แล้วรถตัดอ้อยไทยมีกลไกการทำงานที่เหมือนกับรถตัดอ้อยนำเข้าเลยค่ะ แถมยังถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับสภาพดินที่ปลูกอ้อยในไทยด้วย แล้วรถตัดอ้อยไทยจะมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ เริ่มด้วยการตัดยอดอ้อย เมื่อตัดยอดอ้อยเสร็จการทำงานต่อไปคือการทำงานของเกลียวแบ่งอ้อย ทำหน้าที่รวบอ้อยและแยกอ้อยจากนั้นจะถูกลำเลียงผ่านลูกโน้มอ้อยที่มีหน้าที่โน้มต้นอ้อยเพื่อให้ตัดโคนต้นอ้อยได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นจะเข้าสู่อุปกรณ์ตัดโคนต้นอ้อยเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ที่อยู่หลังการตัดโคนต้นอ้อยคือ ลูกบัทลิฟมีหน้าที่ช่วยดีดอ้อยที่ถูกตัดโคนขึ้นไปยังลูกลำเลียงและลำเลียงท่อนอ้อยไปยังส่วนของการสับท่อน จากนั้นอุปกรณ์ถัดมาคือ ชุดสับท่อนจะมีหน้าที่สับท่อนอ้อยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วดีดท่อนอ้อยมายังในส่วนของตะกร้า ใบอ้อยส่วนนึงที่ถูกชุดสับท่อนตัดก็จะถูกพัดลมใหญ่เป่าออกไปทางด้านหลังเพื่อให้เหลือแต่ท่อนอ้อยที่สะอาด จากนั้นระบบสะพายลำเลียงท่อนอ้อยก็จะลำเลียงท่อนอ้อยขึ้นไปทางด้านบนเพื่อส่งลงสู่รถบรรทุกอ้อย โดยมีพัดลมเล็กที่ช่วยเป่าลมท่อนอ้อยอีกครั้ง เพื่อให้ได้ท่อนอ้อยที่สะอาดมากขึ้นก่อนนำส่งสู่โรงงาน Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ช่วยท่านลดต้นทุนการผลิต …

ชาวไร่อ้อยเขาใช้รถตัดอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยยังไงกันนะ

ชาวไร่อ้อยเขาใช้รถตัดอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยยังไงกันนะ ในหล่ายปีที่ผ่านมาชาวไร่อ้อยได้มีความเชื่อว่าการตัดอ้อยสดพักคลุมใบคลุมดินจะช่วยทำให้อ้อยแตกหน่อน้อย ลำน้อยและลำอ้อยจะมีขนาดใหญ่ ขณะที่การเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวจะทำให้อ้อยแตกหน่อเร็ว และมีจำนวนหน่อที่เพิ่มมากขึ้น และการรณรงณ์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดแทนการเผาในเมื่อยังคงเป็นเรื่องยาก แต่ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปในภาคการเกษตร เพราะการเลือกใช้รถตัดอ้อยจะช่วยตัดอ้อยได้มากกว่าการใช้แรงคนจำนวนหลายตัน ประหยัดเวลาแถมกำไรจากการนำอ้อยสดเข้าโรงงานมีมากกว่าด้วย ทั้งนี้การน้ำอ้อยสดเข้าโรงงานรัฐได้มองเห็นถึงความสำคัญและช่วยออกมาตรการขึ้นราคาให้กับอ้อยสดให้มีราคามากกว่าอ้อยเผา ฉะนั้นการเลือกตัดอ้อยสดให้ได้จำนวนมากในช่วงหีบอ้อยก็จะหนีไม่พ้นการเลือกใช้รถตัดอ้อยนั่นเองค่ะ แล้วชาวไร่อ้อยใช้รถตัดอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยยังไงนะ ? ในฤดูก่อนการหีบอ้อยจะเข้าโรงงานจะมีการตัดอ้อยไว้ บางไร่จะใช้แรงงานคนและบางไร่ใช้รถตัดอ้อย แต่จะเห็นได้ว่ารถตัดอ้อยได้เป็นที่นิยมมากขึ้น แล้วกลการตัดอ้อยเป็นอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ช่วยท่านลดต้นทุนการผลิต มีกำไรเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งรับซ่อมรถตัดอ้อย ซ่อมรถคีบไม้ คีบอ้อย และยังมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร …

ระยะเวลาการบำรุงรักษารถตัดอ้อย

ระยะเวลาการบำรุงรักษารถตัดอ้อย การใช้งานรถตัดอ้อยมีความจำเป็นที่ต้องหมั่นดูแลตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรในการทำงานอยู่เป็นประจำ เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยในการใช้งานรถตัดอ้อย หากไม่ได้มีการบำรุงรักษารถตัดอ้อยก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเพื่อนร่วมงานหรือตัวคุณเองได้ วันนี้เราจึงมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระยะเวลา การบำรุงรักษารถตัดอ้อยมาฝากค่ะ  การบำรุงรักษาประจำวัน 1. ตรวจทำความสะอาด กรองอากาศหลอดแก้วตัวบน  2. ตรวจระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำจะต้องเต็มเสมอและทำความสะอาดรังผึ้งหม้อน้ำด้วย 3. ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จะต้องเพียงพอหรือถูกต้องเสมอ 4. ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องมีความเพียงพอต่อการใช้งานตลอดวัน  5. ตรวจลมล้อยางให้มีความพอดีไม่ควรแข็งหรืออ่อนเกินไป  6. ตรวจและบริการถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ่ายผงตะกอนและน้ำก้นกรอง) 7. ตรวจและอัดจารบีจุดที่หล่อลื่นต่าง ๆ  8. ตรวจการรั่วไหลของน้ำมันหล่อเย็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ และน้ำมันไฮดรอลิค  ไม่ควรรั่วไหลเพราะจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายหรือทำให้สิ้นเปลืองและสกปรกได้ตรวจการ   คลายตัวของน๊อตและสกรูต่าง ๆ จะต้องแน่นตึงทุกตัว  การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์  1. ตรวจระดับน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกำหนด  2. ตรวจระดับน้ำมันในระบบไฮโดรลิคให้มีความเพียงพอ  3. ตรวจระดับน้ำมันในระบบเกียร์ให้มีความเพียงพอ …

หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ลดฝุ่นละอองในอากาศ

หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ลดฝุ่นละอองในอากาศ จากการสำรวจปริมาณอ้อยไฟไหม้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณอ้อยไฟไหม้ฤดูการผลิตปี 2563/2564 มีปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงถึงร้อยละ 4 โดยอ้อยไฟไหม้ของฤดูการผลิตปี 2563/2564 มีปริมาณ 37,357,786 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด ส่วนอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 มีปริมาณ 34,628,902 ตัน คิดเป็นร้อยละ 56 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐ ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล โรงงานการเกษตร และชาวไร่อ้อยทั่วไทยได้ร่วมมือรณรงค์ไม่ให้เก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ และช่วยให้ความรู้กับการเก็บเกี่ยวอ้อยสด ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรชาวไร่อ้อย เรื่องมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ โทษของฝุ่นละออง PM 2.5 การตัดอ้อยเข้าส่าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยจำนวนมาก เพื่อร่วมกันแก้ไขฝุ่นละอองในอากาศ ขอบคุณข้อมูลจาก : …

ไม่ใช้รถตัดอ้อย แต่ใช้การเผาก่อนเก็บเกี่ยวจะเกิดอะไรขึ้น ?

ไม่ใช้รถตัดอ้อย แต่ใช้การเผาก่อนเก็บเกี่ยวจะเกิดอะไรขึ้น ? การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตัดอ้อย ประกอบกับคนงานตัดอ้อยต้องการที่จะได้ค่าแรงตัดอ้อยมากขึ้นเนื่องจากการตัดอ้อยไฟไหม้ได้มากกว่าตัดอ้อยสด แต่การตัดอ้อยไฟไหม้ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำหนักและคุณภาพความหวาน ซึ่งการตัดอ้อยแบบไม่ใช้รถตัดอ้อย แต่เลือกการตัดอ้อยไฟไหม้จะเกิดอะไรขึ้น ? ทำลายอินทรียวัตถุในดินลดลง 5 – 10 % ความหนาแน่นของดินเพื่อมมากขึ้น เป็นผลทำให้ดินแน่นทึบ ระบายน้ำได้ไม่ดี ดินไม่อุ้มน้ำ ไม่มีเศษซากอ้อยคลุมดิน เป็นเหตุทำให้วัชพืชขึ้นมากและสูญเสียความชื้นในดิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลรักษาอ้อยตอเพิ่มขึ้น 500-800 บาท/ไร่ ประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลทรายลดลง น้ำอ้อยจากอ้อยไฟไหม้ทำใสได้ยาก การเคี่ยวตกผลึก ทำได้ช้า ผลึกเป็นรูปเข็ม หนืด ไม่เป็นผลึกนำตาล ประสิทธิภาพการเคี่ยวลดลง ทำให้มีหนอนกอลาย และหนอนกอสีขาวเข้าทำลายอ้อยตอมากกว่ามีใบคลุม 40% ทำลายสิ่งแวดล้อม อาจลุกลามไปไหม้แปลงพันธุ์อ้อยและบ้านเรือน แนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เน้นการใช้รถตัดอ้อยสดทดแทนการใช้แรงงานคนตัดอ้อย ควรมีการเลือกใช้รถตัดอ้อยให้มีความหลากหลาย …

รถตัดอ้อย ช่วยประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว

รถตัดอ้อย ช่วยประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของเกษตรกร รถตัดอ้อยจึงเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้การเก็บเกี่ยวเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น รถตัดอ้อยเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว มีประสิทธิภาพในการทำงานที่รวดเร็ว รถตัดอ้อยถูกนำมาใช้ทดแทนการจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งหากใช้แรงงานคนอาจจะใช้เวลานานและอาจจะมีการจ้างแรงงานจำนวนมาก การลงทุนซื้อรถตัดอ้อยสักคัน ถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามาก ทั้งประหยัดเวลาและลดค่าจ้างแรงงานได้อีก แถมประโยชน์จากการใช้รถตัดอ้อยอีกข้อหนึ่งเลย คือลดการเผาอ้อย ช่วยลดมลพิษที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อรถตัดอ้อยคุณต้องคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทำให้รถตัดอ้อยทำงานได้ง่ายขึ้น เป็นการประหยัดน้ำมันช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้เราได้อีกทางหนึ่ง Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ช่วยท่านลดต้นทุนการผลิต มีกำไรเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งรับซ่อมรถตัดอ้อย ซ่อมรถคีบไม้ คีบอ้อย และยังมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ …

เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่นด้วยรถตัดอ้อย

เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่นด้วยรถตัดอ้อย ที่ผ่านมาหลายฝ่ายพยายามหาวิธีลดการเผาอ้อย เช่นการปรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ต้นละ 30 บาท เพื่อนำเงินไปสนับสนุนชาวไร่อ้อยสด นอกจากนี้การเผายังทำให้ดินสูญเสียธาตุอาหารจำพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ โครงสร้างของดินถูกทำลาย อินทรียวัตถุลดลง ดินอัดแน่น ไม่อุ้มน้ำ น้ำซึมลงยาก มีวัชพืชขึ้นมากกว่าแปลงที่ไม่เผา ทำให้ต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชมากขึ้น เกิดการตกค้างของสารพิษในดินสูงขึ้น ส่งผลต่อพืชที่ปลูกไม่เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ ซึ่งรถตัดอ้อย MAX ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับชาวไร่อ้อย เราผลิตรถตัดอ้อยไทยประดิษฐ์ที่ต้องการช่วยเกษตรกรไร่อ้อยด้วยกลไกลของการใช้ชุดเก็บเกี่ยวที่ทรงพลังด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิคนำเข้า ซ่อมบำรุงง่าย ในฉบับรถตัดอ้อยไทย Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย MAX รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน …

รถตัดอ้อยส่งทั่วไทย คืนกำไรให้ชาวไร่อ้อย

รถตัดอ้อยส่งทั่วไทย คืนกำไรให้ชาวไร่อ้อย เป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อย ทั้งยังช่วยลดปัญหาทางด้านฝุ่นควันและแรงงานได้อีกด้วย โดยวันนี้แอดมินได้นำภาพบรรยากาศในการจัดส่งรถตัดอ้อยรุ่นขายดีจัดส่งไปยังพี่น้องชาวโคราชได้ใช้งานกัน อีกทั้งยังมีบริการรับซ่อมรถตัดอ้อยทั่วไทย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด จังหวัดไหน Thai-A ก็ยินดีให้บริการจัดส่งรถตัดอ้อยถึงมือท่านอย่างแน่นอน โดยรถตัดอ้อยที่จัดส่งวันนี้จะเป็นรถตัดอ้อย MAX MH360 ขนาด 360 แรงม้า มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีระบบการใช้งานที่โดดเด่นดังต่อไปนี้ ป้อนและตัดอ้อยเป็นท่อนได้ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ สายพานฟันเฟืองที่ออกแบบมารองรับการตัดอ้อย ตัวรถตัดอ้อยจะลดการบดอัดหน้าดินได้เป็นอย่างดี ความคล่องตัวของรถตัดอ้อยในการตัดอ้อยที่รวดเร็ว ระบบหมุนกลับทิศทางอัตโนมัติพร้อมการควบคุมจากผู้ขับ รถตัดอ้อยสามารถตัดต้นอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ ก่อนนำส่งรถตัดอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย Thai-A ได้มีการจัดการวางแผนและผ่านการตรวจเช็กรถตัดอ้อยก่อนจัดส่งทุกคันเพื่อให้ถึงมือชาวไร่อ้อยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ภาพบรรยากาศก่อนออกเดินทางจัดส่งรถตัดอ้อยไปยังลูกค้า ปลายทางที่จังหวัดโคราช ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดไกลแค่ไหน Thai-A ก็ยินดีจัดส่งให้ถึงมือท่านเสมอ เราดีใจที่ได้ให้บริการลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ตัวสินค้า การจัดส่ง และการบริการหลังการขาย พร้อมทั้งรับซ่อมรถตัดอ้อยทั่วไทย บริการซ่อมรถตัดอ้อย นอกสถานที่ …

ปรับแปลงอ้อยก่อนใช้รถตัดอ้อยแบบนี้ตัดได้ประสิทธิภาพแน่นอน

ปรับแปลงอ้อยก่อนใช้รถตัดอ้อยแบบนี้ตัดได้ประสิทธิภาพแน่นอน หากอยากใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ของแปลงอ้อย เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการใช้รถตัดอ้อย จากการศึกษาเรื่องต้นทุนของการเก็บเกี่ยวอ้อยและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนซื้อรถตัดอ้อยนั้นพบว่ามีปัจจัยดังนี้ สภาพพื้นที่ ที่เหมาะสมกับรถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยวควรจะเป็นพื้นที่ราบ หรืออาจจะเป็นพื้นที่เนินเขาที่มีความลาดเอียงของพื้นที่ไม่เกิน 3% จะต้องมีการระบายน้ำที่ดี และไม่ควรมีก้อนหิน ตอไม้ในแปลงอ้อย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานของรถตัดอ้อยไม่ได้ประสิทธิภาพมากพอ อย่างเช่น ใช้รถตัดอ้อยทำงานในที่ลาดเอียงสูง เกิดการพลิกคว่ำ หรือติดหล่มในขณะการทำงาน หรือการที่มีก้อนหิน ตอไม้ก็จะทำให้ใบมีดของรถตัดอ้อยเกิดความเสียหายได้ ขนาดของแปลงอ้อยที่เหมาะสมกับการใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพควรเป็นแปลงอ้อยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และควรมีขนาดของพื้นที่มากกว่า 20 ไร่ขึ้นไป มีความยาวของแถวอ้อยหรือแนวปลูกอ้อยยาวกว่า 100 เมตรขึ้นไป หรือยิ่งยาวมากเท่าไรยิ่งดี เนื่องจากรถตัดอ้อยและรถบรรทุกสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกลับรถเพื่อขึ้นแถวใหม่บ่อย ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่าน้ำมันมากขึ้น ถนนฝั่งหัวแปลงและท้ายแปลงควรมีขนาดกว้างกว่า 3 เมตร เพื่อความสะดวกในการกลับรถตัดอ้อย จำเป็นต้องให้รถตัดอ้อยทำการเปิดหัวแปลงและท้ายแปลงโดยการตัดอ้อยในแปลงเพื่อให้สามารถกลับหัวรถได้ แต่จะส่งผลให้คือ ตออ้อยบริเวณหัวแปลงและท้ายแปลงถูกรถตัดอ้อยและรถบรรทุกทับเสียหาย เผื่อถนนข้างแปลงอ้อย เนื่องจากรถตัดอ้อยต้องทำงานควบคู่ไปกับรถบรรทุก จึงควรมีพื้นที่ขนาด 3 …

รัฐประกาศ ไม่ส่งเสริมอ้อยไฟไหม้ หันไปใช้รถตัดอ้อยกันเถอะ

รัฐประกาศ ไม่ส่งเสริมอ้อยไฟไหม้ หันไปใช้รถตัดอ้อยกันเถอะ ทุกวันนี้เราคงจะเคยได้ยินกันว่าอยากให้ชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อยเพราะการเผาอ้อยนอกเหนือจากเป็นมลพิษ เพิ่มฝุ่น PM 2.5 แล้วยังทำให้คุณภาพอ้อยลดลงอีกด้วย ดังนั้น หากมีการส่งเสริมให้ใช้รถตัดอ้อยสด นอกจากช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีผลต่างรายได้ต่อครัวเรือน จากอ้อยสดและใบอ้อย เมื่อเทียบกับการตัดอ้อยไฟไหม้ แต่ขณะที่รถตัดอ้อยยังมีไม่ทั่วถึง ส่งผลให้สัดส่วนการตัดอ้อยไฟไหม้ในแต่ละปียังคงมีสูง ซึ่งกระทบต่อรายได้ของชาวไร่อ้อยทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม หากมีการส่งเสริมและสนับสนุนรถตัดอ้อยมากขึ้น จะช่วยให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่โรงงานน้ำตาลได้อ้อยคุณภาพเข้ากระบวนการผลิต ประการสำคัญ ยังเป็นผลดีต่อปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ลดลง “ สาเหตุที่ต้องปรับใหม่เพราะแผนเดิมกำหนดไว้ในฤดูหีบปี 2564/65 ที่จะเปิดหีบในปลายปีนี้จะต้องเหลืออ้อยไฟไหม้ 5-0% ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วที่เราดำเนินการมา 2 ฤดูหีบ ยอมรับว่ายังห่างจากเป้าหมายเล็กน้อยโดยล่าสุดปี 63/64 เป้าต้องมีอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน …

ทำไมต้องใช้รถตัดอ้อย MAX Thai-A

ทำไมต้องใช้รถตัดอ้อย MAX Thai-A การใช้รถตัดอ้อยนั้น จะช่วยลดปัญหาทางด้านแรงงาน และเพิ่มค่าน้ำตาลในอ้อยให้สูงขึ้น เพราะการใช้รถตัดอ้อยแทนการเผานั้นไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ลดค่าใช้จ่ายใส่ปุ๋ยบำรุงดิน และสะดวกรวดเร็วนั่นเอง โดยวันนี้ทางแอดมินจึงขอนำเสนอรถตัดอ้อยไทยประดิษฐ์ ที่แข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้งาน โดยรถตัดอ้อยที่แอดมินจะนำเสนอในวันนี้คือ รถตัดอ้อย Thai-A MAX MH360 มีดียังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ รถตัดอ้อย MAX MH360 รถตัดอ้อยแม็กส์ MAX ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทยคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะกับเกษตรกร และพื้นที่ของชาวไร่อ้อย ให้เหมาะสมที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สูงสุด การดูแลรักษาง่ายไม่ซับซ้อน คุ้มค่า คืนทุนได้โดยเร็ว อีกทั้งมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถซ่อมแซม และปรับปรุงบำรุงรักษารถตัดอ้อยด้วยตัวเองได้อีกด้วย การทำงานของเครื่องยนต์ รถตัดอ้อย MAX  มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีระบบการใช้งานดังต่อไปนี้ ป้อนและตัดอ้อยเป็นท่อนได้ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ …

รีวิวการใช้รถตัดอ้อยไทยทำรุ่น MAXCANE HARVESTER 360 จาก Thai-A

รีวิวการใช้รถตัดอ้อยไทยทำรุ่น MAXCANE HARVESTER 360 จาก Thai-A การเก็บเกี่ยวนับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการเกษตรชาวไร่อ้อย เพราะขั้นตอนที่ต้องอาศัยแรงงานคนจำนวนมาก กาลเวลาผ่านไปค่านิยมการทำงานเริ่มลดน้อยลงทำให้ชาวไร่อ้อยส่วยใหญ่หันมามองเห็นประโยชน์ของรถตัดอ้อยมากขึ้น รถตัดอ้อยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการเกษตรที่ทันสมัย ได้ใจเถ้าแก่ไร่อ้อยไปแบบเต็ม ๆ ด้วยความคุ้มค่า น่าลงทุนประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวอ้อยได้รวดเร็ว ทันใจ ลดการใช้แรงงานและลดเวลาทำงานในไร่ได้อีกด้วย วันนี้แอดมินเลยจะพามาดูรถตัดอ้อยไทยทำ ไทยประดิษฐ์ จาก Thai-A พร้อมวิธีการใช้รถตัดอ้อย MAX CANE HARVESTER กันค่ะ 1. ก่อนการตัดอ้อย ตรวจเช็กสภาพความพร้อมของตัวเครื่องรถตัดอ้อยทุกครั้งก่อนใช้งาน ควรทำการตรวจเช็กหม้อน้ำก่อนเพื่อให้ตัวเครื่องสร้างแรงดันน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องยนต์ และพาความร้อนออกจากตัวเครื่องยนต์รถตัดอ้อยได้ ต่อมาคือการตรวจเช็กน้ำมันเครื่องซึ่งจะอยู่ระหว่างเครื่องยนต์และห้องคนขับ หลังจากนั้น ควรเช็กในส่วนของน้ำมันไฮดรอลิคไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์โดยสามารถสังเกตได้จากเครื่องวัดน้ำที่ติดอยู่ด้านข้างรถตัดอ้อยได้ค่ะ 2. ภายในห้องควบคุม ภายในห้องควบคุมรถตัดอ้อยนั้น จะมีด้วยกันอยู่ 6 แกนโยกคอนโทรล และ …

ทำไมชาวไร่อ้อยถึงหันมาใช้รถตัดอ้อยแทนการเผา ?

ทำไมชาวไร่อ้อยถึงหันมาใช้รถตัดอ้อยแทนการเผา ? การทำไร่อ้อยสมัยใหม่มิตรชาวไร่ต้องใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมดินให้ดีจึงจะได้อ้อยที่งอกงาม ต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานให้เท่าทันโลกยุค 5G ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้สิ่งใหม่แบบไร้ขีดจำกัดได้ทุกที่ทุกเวลา ชาวไร่อ้อยตัดสินใจซื้อรถตัดอ้อยเพราะมองว่า “ รถตัดดีกว่าคน เร็วกว่า ใช้เวลาทำงานสั้นกว่า ทำให้มีเวลาเหลือดูแลรักษาไร่ได้ดีขึ้น ทั้งไร่ ทั้งอ้อยที่ได้ก็มีคุณภาพดีขึ้น ต่อไปถ้าใช้รถใช้เครื่องจักรแบบนี้ภาพรวมการใส่น้ำใส่ปุ๋ยจะไวขึ้นอีก รถคันนึงทำงานได้เท่ากับคนงาน 100 คน แล้วยังได้อ้อยสด ไม่ต้องเผา คุ้มกว่า เร็วกว่า อีกด้วย..” การใช้รถตัดอ้อยนั้นจำเป็นต้องเตรียมแปลงมาให้ดี สร้างแนวเบดฟอร์มไว้ให้รถวิ่งก็ช่วยลดอุบัติเหตุในแปลงอ้อยได้ เพราะเมื่อก่อนการใช้แรงงานคนจะจ่ายเงินทุนค่าแรง ไหนจะต้องดูแลคนงาน แต่เมื่อออกรถตัดอ้อย จึงทำให้มีอ้อยสดเกือบทั้งหมด วางแผนปลูกอ้อยในปีต่อไปได้ดีมีคุณภาพมากขึ้น ถ้าเทียบแล้วอ้อยสดยังไงเสียก็ดีกว่า ทำง่ายกว่า อีกอย่างตัดอ้อยสดเราได้ปุ๋ยจากใบที่เราทิ้งไว้คลุมดินด้วย ไร่เราก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ อ้อยตอก็ดี ไม่ค่อยตายแล้ว แถมช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้นด้วย ประหยัดค่าปุ๋ย ประหยัดค่าน้ำไปได้ในตัวเลย …

อ้อยสดดีกว่าอ้อยเผาอย่างไร ทำไมรถตัดอ้อยถึงสำคัญ

อ้อยสดดีกว่าอ้อยเผาอย่างไร ทำไมรถตัดอ้อยถึงสำคัญ ที่ผ่านมาชาวไร่อ้อยมีความเชื่อว่าการตัดอ้อยสดพักใบคลุมดินจะทำให้อ้อยแตกหน่อน้อย มีจำนวนลำน้อย ลำอ้อยมีขนาดใหญ่ ขณะที่การเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวจะทำให้อ้อยแตกหน่อเร็ว มีจำนวนหน่อมากแต่จะมีขนาดหน่อเล็กลง และการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดแทนการเผาก่อนตัดนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยังต้องใช้กำลังในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงปลูกจิตสำนึกของชาวไร่อ้อยให้รับรู้ถึงผลกระทบการจากเผาอ้อยที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของข้อมูลเรื่องคุณภาพอ้อยที่ผ่านมาการตัดอ้อยสด และไว้ใบคลุมดิน ทำให้อ้อยตอมีผลผลิตมากกว่าการเผาอ้อย 1.2-1.5 ตันต่อไร่ ขณะเดียวกันพบว่า แปลงอ้อยที่ตัดสดไว้ใบคลุมดิน จะสูญเสียความชื้น และเกิดการชะล้างพังทะลายของดินน้อยกว่า โดยเฉพาะในแปลงที่มีความลาดชันสูง เช่น ในกรณีที่แปลงมีความลาดชัน 11% การตัดอ้อยสด และไว้ใบคลุมดินจะลดการสูญเสียน้ำฝนจากการไหลหลากออกนอกแปลงได้ถึง 90% และลดการชะล้างพังทะลายของดินได้ถึง 60% ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้อ้อยมีการไว้ตอได้น้อยลง ชาวไร่ต้องไถรื้อตอบ่อยมากขึ้น แน่นอนว่าทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย แน่นอนว่าในสภาพอากาศร้อน การเผาอ้อยก่อนตัดทำให้ความหวานของอ้อยลดลงวันละ 2.3% ขณะที่การตัดอ้อยสด ความหวานจะลดลงวันละ 1.6% ซึ่งต่างกันถึง 40% เลยทีเดียว โดยพบว่า …

ลดเผา ลดฝุ่น เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยรถตัดอ้อย

ลดเผา ลดฝุ่น เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยรถตัดอ้อย ทุกวันนี้เราคงจะเคยได้ยินกันว่าอยากให้ชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อยเพราะการเผาอ้อยนอกเหนือจากเป็นมลพิษ เพิ่มฝุ่น PM2.5 แล้วยังทำให้คุณภาพอ้อยลดลงอีกด้วย ดังนั้น หากมีการส่งเสริมให้ใช้รถตัดอ้อยสด นอกจากช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีผลต่างรายได้ต่อครัวเรือน จากอ้อยสดและใบอ้อย เมื่อเทียบกับการตัดอ้อยไฟไหม้ แต่ขณะที่รถตัดอ้อยยังมีไม่ทั่วถึง ส่งผลให้สัดส่วนการตัดอ้อยไฟไหม้ในแต่ละปียังคงมีสูง ซึ่งกระทบต่อรายได้ของชาวไร่อ้อยทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม หากมีการส่งเสริมและสนับสนุนรถตัดอ้อยมากขึ้น จะช่วยให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่โรงงานน้ำตาลได้อ้อยคุณภาพเข้ากระบวนการผลิต ประการสำคัญ ยังเป็นผลดีต่อปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ลดลง ข้อดีของการใช้รถตัดอ้อย การใช้รถตัดอ้อยช่วยลดปัญหาด้านแรงงานคน การใช้รถตัดอ้อยนั้นปริมาณน้ำตาลในอ้อย มากกว่าการตัดอ้อยโดยการเผา ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ข้อเสียของการใช้รถตัดอ้อย ใช้รถตัดอ้อยตัดอ้อยยากกว่าการตัดอ้อยด้วยการเผา การลงทุนในการซื้อรถตัดอ้อยค่อนข้างสูง อาจจะใช้ได้ในบางพื้นที่เนื่องจากเกษตรกรบางราย มีการปลูกอ้อยระยะห่างน้อยกว่าขนาดหน้ารถตัดอ้อย Thai-A …

รถคีบไม้ดียังไง ?

รถคีบไม้ดียังไง ? ในปัจจุบันเกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคนกันมากขึ้น เพราะประหยัดเวลาในการทำงานและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และรถคีบไม้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่สามารถช่วยแบ่งเบาจากงานหนักที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากให้กลายเป็นงานสบายๆ ที่ทำงานเพียงไม่กี่คนก็ได้และยังรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทาง Thai-A จึงนำข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับรถคีบไม้มาฝากค่ะ เผื่อจะมีประโยชน์กับใครหลายๆ คนที่กำลังสนใจเกี่ยวกับรถคีบไม้ว่าดียังไงหรือมีประโยชน์อะไรบ้าง โดยวันนี้เราก็จะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่า รถคีบไม้ดียังไง ? 1. รถคีบไม้ช่วยให้ประหยัดเวลา สามารถขนย้ายวัตถุดิบต่าง ๆ ได้ในปริมาณมาก เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการผลิตที่ต้องการขนย้ายงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 2. ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเพราะรถคีบไม้สามารถทำงานได้เร็วทำให้ไม่ต้องจ้างคนงานวันละหลายๆคน 2. รถคีบไม้สามารถเปลี่ยนชุดหัวหรือปากคีบได้หลายประเภทของการใช้งาน เช่น             – ปากคีบไม้แบบมาตรฐาน ใช้สำหรับคีบไม้บ้อง หรือไม้ท่อนที่มีการวางจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ เหมาะกับงานจัดการไม้บ้องในหน้าลาน คีบไม้ขึ้นพาเลท ส่งขึ้นโต๊ะเลื่อย             – ปากคีบชนิดฟันหนู เหมาะกับงานไม้กองระเกะระกะอย่างไม่เป็นระเบียบ …

อ้อยสดดีกว่าอ้อยเผาอย่างไร ทำไมรถตัดอ้อยถึงสำคัญ

อ้อยสดดีกว่าอ้อยเผาอย่างไร ทำไมรถตัดอ้อยถึงสำคัญ ที่ผ่านมาชาวไร่อ้อยมีความเชื่อว่าการตัดอ้อยสดพักใบคลุมดินจะทำให้อ้อยแตกหน่อน้อย มีจำนวนลำน้อย ลำอ้อยมีขนาดใหญ่ ขณะที่การเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวจะทำให้อ้อยแตกหน่อเร็ว มีจำนวนหน่อมากแต่จะมีขนาดหน่อเล็กลง และการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดแทนการเผาก่อนตัดนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยังต้องใช้กำลังในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงปลูกจิตสำนึกของชาวไร่อ้อยให้รับรู้ถึงผลกระทบการจากเผาอ้อยที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของข้อมูลเรื่องคุณภาพอ้อยที่ผ่านมาการตัดอ้อยสด และไว้ใบคลุมดิน ทำให้อ้อยตอมีผลผลิตมากกว่าการเผาอ้อย 1.2-1.5 ตันต่อไร่ ขณะเดียวกันพบว่า แปลงอ้อยที่ตัดสดไว้ใบคลุมดิน จะสูญเสียความชื้น และเกิดการชะล้างพังทะลายของดินน้อยกว่า โดยเฉพาะในแปลงที่มีความลาดชันสูง เช่น ในกรณีที่แปลงมีความลาดชัน 11% การตัดอ้อยสด และไว้ใบคลุมดินจะลดการสูญเสียน้ำฝนจากการไหลหลากออกนอกแปลงได้ถึง 90% และลดการชะล้างพังทะลายของดินได้ถึง 60% ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้อ้อยมีการไว้ตอได้นานขึ้น ชาวไร่ไม่ต้องไถรื้อตอบ่อยมากขึ้น แน่นอนว่าทำให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าในสภาพอากาศร้อน การเผาอ้อยก่อนตัดทำให้ความหวานของอ้อยลดลงวันละ 2.3% ขณะที่การตัดอ้อยสด ความหวานจะลดลงวันละ 1.6% ซึ่งต่างกันถึง 40% เลยทีเดียว โดยพบว่า …

บูรณาการออกมาตรการจูงใจชาวไร่ตัดอ้อยสดแทนการเผา

บูรณาการออกมาตรการจูงใจชาวไร่ตัดอ้อยสดแทนการเผา โรงงานเร่งรณรงค์และสนับสนุนการตัดอ้อยสดอย่างต่อเนื่อง และเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อซื้อรถตัดอ้อยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่โรงงานและชาวไร่ รถตัดอ้อย คือเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการว่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจำเป็นต้องที่จะต้องเร่งตัดอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลให้ทันช่วงเวลาหีบอ้อย ขณะที่พื้นที่การปลูกอ้อยส่วนใหญ่นั้นกว้างใหญ่ไพศาล กินเนื้อที่นับล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งหากต้องใช้แรงงานคน อาจจะมีการจ้างแรงงานจำนวนมาก และมักจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในห้วงเวลาดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำเข้ารถตัดอ้อยมาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ผู้ผลิตบางรายจึงเห็นความสำคัญของรถตัดอ้อยและได้ประดิษฐ์เครื่องเก็บเกี่ยวแบบนี้ขึ้นมาใช้กันเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนเครื่องจักรกลลง ทำให้มีความคุ้มค่าในการใช้งานมากขึ้น การแก้ไขปัญหาเผาอ้อยเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน เชื่อว่าชาวไร่ก็ไม่อยากเผาแต่ด้วยแรงงานตัดอ้อยขาดแคลน ต้นทุนก็สูง โรงงานจึงได้เร่งส่งรถตัดอ้อยเข้าช่วยชาวไร่ที่เป็นคู่สัญญาจัดเก็บผลผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้อ้อยสดเข้าหีบซึ่งให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ช่วยท่านลดต้นทุนการผลิต มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และยังมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร …

รู้ยัง ส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานข้อเสียยังไง รถตัดอ้อยต้องเข้าแล้วนะ

รู้ยัง ส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานข้อเสียยังไง รถตัดอ้อยต้องเข้าแล้วนะ ช่วงนี้เป็นฤดูกาลตัดอ้อยเพื่อหีบอ้อยส่งเข้าโรงงาน ปัจจุบันจะเห็นว่าชาวไร่หันมาใช้รถตัดอ้อยเพื่อตัดอ้อยสดกันมากขึ้น ด้วยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ รถตัดอ้อยไทยทำที่ช่วยให้กระบวนการตัดอ้อย ทำได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากหน่วยงานภาครัฐที่รณรงค์ให้งดตัดอ้อยเผาใบอย่างเข้มข้นแล้ว โรงงานน้ำตาลแต่ละแห่ง ยังขอความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดเพื่อให้ได้อ้อยคุณภาพเข้าโรงงาน เพราะข้อเสียของการส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานสร้างผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำตาลอย่างมาก จะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. มลภาวะทางอากาศ มลพิษจากการเผาอ้อยจะมากหรือน้อยจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ โดยทั่วไปมลพิษจากการเผาไหม้ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กและฝุ่นละออง ซึ่งจะกระจายไปในอากาศทำให้สภาพการมองเห็นลดลง เกิดการระคายต่อจมูกและลำคอแล้วถ้าประสบสภาวะนี้อยู่นาน ๆ จะเป็นผลเสียต่อการหายใจ 2. ผลกระทบจากความหวานของน้ำตาล การสูญเสียน้ำตาลในลำต้นอ้อย ซึ่งความร้อนในระหว่างการเผาอ้อย คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทุกชนิดที่อยู่ในลำอ้อย รวมทั้งการแตกตัวของน้ำตาลซูโครส ดังรูป และเมื่อลำอ้อยโดนความร้อนสูงลำจะแตก น้ำอ้อยจะเยิ้มซึมออกมา ทั้งนี้ ถ้าอ้อยมีบาดแผลมาก ก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น และถ้าทิ้งเวลาไว้นานการแตกตัวของน้ำตาลซูโครสก็มีมากขึ้น 3. เชื้อโรคเข้าไปใช้น้ำตาลในลำอ้อยเป็นอาหารทำให้คุณภาพอ้อยลดลง …

รถตัดอ้อย เครื่องจักรกลการเกษตรที่ช่วยชาวไร่อ้อยเพิ่มกำไร

รถตัดอ้อย เครื่องจักรกลการเกษตรที่ช่วยชาวไร่อ้อยเพิ่มกำไร เมื่อหลายปีที่ผ่านมารูปแบบการตัดอ้อยไฟไหม้ยังเป็นที่นิยมในไทย แต่การตัดอ้อยเช่นนั้นต้องแลกมากับฝุ่น PM2.5 และการถูกหักค่าอ้อยจากการเผา ทำให้มีหลายหน่วยงานได้สนันสนุนและส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรกลการเกรษตรสำหรับต้ดอ้อยหรือที่เรียกว่า รถตัดอ้อย นอกจากช่วยลดปัญหาฝุ่นได้ระดับหนึ่ง ยังช่วยให้เกษตรกรมีผลต่างรายได้สุทธิถึงประมาณ 74,550 บาทต่อครัวเรือน เมื่อเทียบกับการตัดอ้อยไฟไหม้  รถตัดอ้อย คือเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการว่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจำเป็นต้องที่จะต้องเร่งตัดอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลให้ทันช่วงเวลาหีบอ้อย ขณะที่พื้นที่การปลูกอ้อยส่วนใหญ่นั้นกว้างใหญ่ไพศาล กินเนื้อที่นับล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งหากต้องใช้แรงงานคน อาจจะมีการจ้างแรงงานจำนวนมาก และมักจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในห้วงเวลาดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำเข้ารถตัดอ้อยมาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ผู้ผลิตบางรายจึงเห็นความสำคัญของรถตัดอ้อยและได้ประดิษฐ์เครื่องเก็บเกี่ยวแบบนี้ขึ้นมาใช้กันเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนเครื่องจักรกลลง ทำให้มีความคุ้มค่าในการใช้งานมากขึ้น Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว …

รู้ก่อนใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรถตัดอ้อย

รู้ก่อนใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรถตัดอ้อย ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้การใช้แรงงานคนได้ถูกลดทอนลงไป เมื่อคนไทยสามารถผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานคนได้ แถมยังประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิตอีกด้วย ยกตัวอย่างการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างรถตัดอ้อย ที่สมรรถนะสูงแสดงฝีไม้ลายมือตะลุยตัดอ้อยแทนการใช้แรงงานคนได้มากที่สุดจากสถิติของบริษัทน้ำตาลชื่อดังที่เคยบันทึกไว้คือ 825 ตันต่อคันต่อวัน โดยรถตัดอ้อยคันหนึ่งมีความสามารถในการทำงานตัดอ้อยเฉลี่ย 100-300 ตันต่อวัน ช่วยทดแทนแรงงานคนที่นับวันจะหายากขึ้นเรื่อย ๆ และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการแรงงานคนได้อีกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนแล้ว พื้นที่ 100 ไร่ อาจจะใช้รถตัดอ้อยตัดเพียง 2 วัน คนร่วมด้วยเพียง 1-2 คน แต่หากใช้แรงงานคนต้องใช้มากถึง 30 คน กินเวลานานถึง 1 สัปดาห์ เลยทีเดียว ขั้นตอนการทำงานของรถตัดอ้อยจะต้องทำงานควบคู่ไปกับรถตะกร้าหรือที่เรียกอีกอย่างว่ารถบิน รถชนิดนี้จะคอยทำหน้าที่รับท่อนอ้อยที่ผ่านการตัดท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยและขนถ่ายโดยรถเทรลเลอร์เพื่อส่งตรงยังโรงงานน้ำตาล เป็นระบบการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ให้กำไรมากกว่าการเก็บอ้อยไฟไหม้ แต่ทั้งนี้การเก็บเกี่ยวอ้อยที่ดียังมีปัจจัยอีกมากมายจากการใช้รถตัดอ้อย หากอยากได้อ้อยที่มีคุณภาพช่วยสร้างกำไรเราตามมาดูปัจจัยเหล่านี้กันค่ะ แปลงอ้อยที่เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยควรมีความยาวของแถวอ้อยมากกว่า 250 เมตร …

มาเตรียมความพร้อมรถตัดอ้อย เพื่อการเก็บเกี่ยวและถ่ายอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

มาเตรียมความพร้อมรถตัดอ้อย เพื่อการเก็บเกี่ยวและถ่ายอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรถตัดอ้อย หากจะให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความพร้อมของรถตัดอ้อยเองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมของรถบรรทุก หรือรถกล่อง และรถลำเลียงอ้อยด้วย ควรตรวจเช็กความพร้อมของเครื่องจักรในการขนส่งอ้อย เช่น ตรวจเช็กระบบเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ระบบแตร และยางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ก่อนเริ่มใช้รถตัดอ้อยเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ? ต้องจัดเตรียมผ้าคลุมกระบะบรรทุกอ้อย ให้คลุมได้มิดชิด ป้องกันท่อนอ้อยตกหล่นตามท้องถนน สำหรับรถตัดอ้อยคันไหนที่ใช้รถลำเลียงอ้อย ต้องจัดเตรียมรถแทรกเตอร์ที่จะใช้ลากรถลำเลียงอ้อย โดยรถลำเลียงอ้อยขนาดบรรทุก 6 ตัน รถแทรกเตอร์ต้องมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า และรถลำเลียงอ้อยขนาดบรรทุก 8 ตัน รถแทรกเตอร์ต้องมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า สำหรับการวางแผนการใช้รถตัดอ้อยเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยที่ดี ควรจัดการทรัพยากรเครื่องจักรให้เหมาะสม ดังนี้ อัตราส่วนรถตัดอ้อยต่อรถบรรทุกอ้อย ระยะทางขนส่งอ้อย …

รถตัดอ้อยสำคัญกับชาวไร่อ้อยอย่างไร ?

รถตัดอ้อยสำคัญกับชาวไร่อ้อยอย่างไร ? การเก็บเกี่ยวอ้อยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือน มีนาคม ของทุกปี ซึ่งในสมัยก่อนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทางไร่ต้องใช้แรงงานคนอย่างมากซึ่งในระหว่างการเก็บเกี่ยวนั้น ทางโรงงานจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจคุณภาพอ้อยเป็นระยะ ๆ ตรวจด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า แฮนด์รีแฟรกโตมิเตอร์ (hand refractometer) วัดความหวานของอ้อยโดยตรงในไร่ เพื่อเข้ามาวิเคราะห์ความหวานที่โรงงานน้ำตาล เมื่อเห็นว่าอ้อยนั้นมีความหวานพอก็จะสั่งให้ตัดตามกำหนดเป็นต้น ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกท่านดูวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยของชาวเกษตรกรไร่อ้อยกันค่ะ ว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวอย่างไรและใช้เครื่องมือไหนในการเก็บเกี่ยวบ้าง ไปชมกันเลยค่ะ การตรวจวัดความหวานก่อนการเก็บเกี่ยว       ก่อนการเก็บเกี่ยวจะต้องมีการตัดลำต้นบางส่วนเพื่อนำไปตรวจวัดความหวานก่อน โดยการตัดจะเริ่มต้นจากตัดบริเวณอ้อยตอก่อน โดยต้นอ้อยจะต้องมีอายุประมาณ 9-12 เดือนขึ้นไปค่ะถึงจะสามารถตัดเพื่อวัดความหวานได้ การเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแรงคน การเก็บเกี่ยวอ้อยแบบสมัยก่อนจะเป็นการใช้คนตัด และไม่มีการเผา นอกจากต้นอ้อยต้นนั้นจะมีโรค แมลงระบาด การตัดเริ่มด้วยการใช้มีด ริดใบออก ตัดลำต้นชิดดิน แล้วตัดยอดอ่อนทิ้งไป นำอ้อยที่ได้มัดรวมกันมัดละ 8-15 ลำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของอ้อย วางมัดอ้อยเป็นแถว ๆ …

มาตรฐานสำคัญของรถตัดอ้อยที่ดีเป็นอย่างไร ?

  มาตรฐานสำคัญของรถตัดอ้อยที่ดีเป็นอย่างไร ? รถตัดอ้อยถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อชาวเกษตรกรไทยโดยคำนึงถึงการเก็บเกี่ยวอ้อยให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของเกษตรกรไทยและพื้นที่ของชาวไร่อ้อยไทย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่สูงสุดในการเก็บเกี่ยวอ้อยอีกด้วย รถตัดอ้อยที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเรานั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เครื่องตัดอ้อยแบบตัดเป็นลำ โดยต้นอ้อยที่ถูกตัดโดยเครื่องนี้จะทำงานร่วมกับมือหนีบอ้อย แล้วลำเลียงขึ้นรถบรรทุกขนส่งอ้อยไปยังโรงงานผลิต โดยเครื่องจักรเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฮดรอลิคที่นำเข้ามา และรถตัดอ้อยแบบที่สองคือรถตัดอ้อยออกเป็นท่อน โดยตัดอ้อยส่วนยอดทิ้งก่อน แล้วจึงทำการตัดลำอ้อยออกเป็นท่อน แล้วลำเลียงขึ้นรถขนส่งไปยังโรงงานผลิตน้ำตาลต่อไป มาตรฐานของรถตัดอ้อยสำหรับการตัดอ้อยจาก Thai-A มาตรฐานของรถตัดอ้อย ในส่วนของชุดตัดโคนได้รับการออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งกลาง โดยมีเกียร์เพียง 4 เกียร์ เพื่อสร้างสมดุลในการรับโหลด และลดการสึกหรอ ด้วยกำลังขับเคลื่อนจากมอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิค สำหรับเครื่องยนต์มาตรฐาน มีชุดตัดโคน และชุดสับท่อน ซึ่งขับเคลื่อนโดยปั๊มลูกสูบกำลังสูงที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 1. กำลังขับเคลื่อน (Transmission) Two hydrostatic pumps providing …

การผลิตรถคีบไม้ MAX LOGGER ณ โรงงาน Thai – A

การผลิตรถคีบไม้ MAX LOGGER ณ โรงงานThai – A บริษัท Thai-A ของเราเป็นทั้งผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรอันดับต้น ๆ ของประเทศ ฉะนั้นแล้วในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนการผลิตนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าได้มาตรฐานอย่างแน่นอน   วันนี้แอดมินจึงอยากจะขอพาทุกท่านมาชมการผลิตรถคีบไม้ Thai-A MAX LOGGER รถคีบไม้คุณภาพดีที่กำลังได้รับความนิยมสูงในขณะนี้ เพราะ Thai-A เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถคีบอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ และอะไหล่รถคีบที่ใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรสินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรไทย และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย การผลิตรถคีบไม้ MAX LOGGER ของทาง Thai-A นั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างกว่าจะได้เป็นรถคีบไม้ 1 คัน …

รถคีบไม้สมรรถนะสูงทำงานคล่องต้อง MAX LOGGER

รถคีบไม้สมรรถนะสูงทำงานคล่องต้อง MAX LOGGER ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ารถคีบไม้เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความสำคัญกับชาวสวนยางพารา สวนยูคา หรือแม้แต่โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้าไบโอแมส และโรงงานรับซื้อไม้ท่อน ต่าง ๆ ไม่น้อยเลยนะคะ โดยรถคีบไม้มีส่วนสำคัญในการขนย้ายไม้ไปแปรรูป จึงทำให้การเลือกใช้รถคีบไม้คุณภาพดี มีสมรรถนะสูง แล้วรถคีบไม้MAX LOGGER จะใช้งานได้คล่องตัวแค่ไหน วันนี้แอดมินมีคำตอบค่ะ คุณสมบัติของรถคีบไม้ MAX LOGGER จาก Thai-A รถคีบไม้ MAX LOGGER เรียกได้ว่าเป็นรถคีบไม้ฝีมือคนไทย ที่ออกแบบและผลิตเพื่อเกษตรกรชาวไทยโดยเฉพาะ จึงทำให้รถคีบไม้ที่ได้มีความสามารถขับเคลื่อนไปได้ในทุกพื้นที่ และคีบไม้ขึ้นลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก Thai-A ได้มีการออกแบบรถคีบไม้ให้มีการสวิงซ้ายขวาเพื่อคีบไม้ และจับวางวัสดุ ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ รถคีบไม้ของเราจึงช่วยคุณประหยัดเวลาในการคีบและจัดเก็บไม้ขนาดต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบในเวลาอันเรวดเร็วค่ะ รถคีบสามล้อ MAX …

รถคีบไม้ Thai-A Max Logger กับเครื่องยนต์ YANMAR

รถคีบไม้ Thai-A Max Logger กับเครื่องยนต์ YANMAR YANMAR เครื่องยนต์ชั้นนำจากญี่ปุ่น สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถคีบไม้สัญชาติเอเชียหรือชื่นชอบแนวเครื่องยนต์ญี่ปุ่น ที่สามารถระบายความร้อนแบบพิเศษด้วยน้ำเพราะเป็นรุ่นหม้อน้ำ เครื่องยนต์  YANMAR  รุ่น 4TNV98  ขนาด 68.9 แรงม้า  ติดห้องเก๋งพร้อมไว้สำหรับไปติดตั้งแอร์เอง ทาง Thai-A เราก็มีให้ทุกท่านได้เลือกสรรตามความการใช้งานทุกรูปแบบ เพื่อให้ทุกท่านได้รับความคุ้มค่าและเครื่องยนต์ที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่สุดจากเรา แถมรับประกัน 1 ปีเต็ม สามารถใช้ในลาน วิ่งได้ราบลื่น เหมาะกับการใช้งานที่ เน้นอะไหล่หาง่ายและคุ้นเคยกับศูนย์บริการ เครื่องยนต์ YANMAR รุ่น 4TNV98 รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สุด ๆ รถคีบไม้ MAX Logger รถคีบไม้ทรงพลังจาก …

น้ำท่วมสวนยาง ควรทำอย่างไรต่อ?

น้ำท่วมสวนยาง ควรทำอย่างไรต่อ? ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศประมาณร้อยละ  11 ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด ยางพารา จัดเป็นพืชที่ไม่ทนสภาพน้ำท่วมขัง ยางพาราที่อายุ 2-8 เดือนนั้นสามารถทนน้ำท่วมได้ไม่เกิน 15 วันและถ้าน้ำท่วมยอด ต้นยางพาราจะตายทันทีภายใน 7 วัน สำหรับยางพาราอายุน้อยที่ถูกน้ำท่วม ใบจะร่วงและเริ่มตายจากยอดลงมา และถ้าปริมาณน้ำลดภายใน  15 วัน ให้ตัดส่วนที่ตายออก ยางพาราจะแตกยอดใหม่และเจริญเติบโตได้ สำหรับยางพาราที่อายุมากกว่า 8 เดือนขึ้นไปจะมีความสามารถในการทนสภาพน้ำท่วมขังได้บ้าง และจากปัญหาน้ำท่วมสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งปลูกยางใหม่ของประเทศไทย มีเกษตรกรหลายรายยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและดูแลสวนยาง หลังจากถูกน้ำท่วม แต่จะมีวิธีการจัดการทั้งดินและต้นยางพาราอย่างไรนั้น วันนี้แอดมินจึงมีวิธีมาฝากกันค่ะ วิธีการจัดการดิน 1. ถ้าหากน้ำท่วมไม่เกิน 30 วัน …

ทำไมต้องรถคีบไม้ MAX LOGGER จาก Thai-A?

ทำไมถึงต้องมีรถคีบไม้? ในอนาคตนั้นแรงงานที่สนใจในการทำเกษตรกรรมมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องด้วยความยากลำบากในการทำงาน เมื่อแรงงานลดลงแน่นอนว่าการหาคนงานเพื่อมาทำนั้นยิ่งยากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ดังนั้นการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรเพื่อมาทุ่นแรงอย่างเช่น รถคีบไม้ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนหันมาให้ความสนใจกันมากในระยะหลังมานี้ เมื่อเราพูดถึงรถคีบไม้แล้วนั้น อาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานรถคีบไม้นี้ในปัจจุบันมีหลากหลายมาก อาทิ โรงงานรับซื้อไม้ท่อน โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้าไบโอแมส หรือแม้แต่ในสวนยางพารา เป็นต้น และเป็นที่แน่นอนว่ากลุ่มโรงงานรับซื้อไม้ท่อนนั้นย่อมมีความต้องการที่จะใช้ไม้เป็นจำนวนมากในการนำไปแปรรูป จึงต้องอาศัยการเปิดรับซื้อไม้จากหลากหลายที่ จนได้จำนวนไม้ตามต้องการ ดังนั้นโรงงานเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยรถคีบไม้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ถ่ายเทจากรถบรรทุก การจัดเรียงไม้หรือแม้กระทั่งการเก็บสต็อกไม้ให้ได้จำนวนมาก  เนื่องจากความสามารถของรถคีบไม้ในการหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศา เพื่อคีบไม้ และการจับวางวัสดุ ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วมากกว่าเครื่องจักรประเภทเดียวกันแบบอื่น ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงงานเหล่านี้ที่จะต้องมีรถคีบไม้ชนิด 3 ล้อ เพื่อความรวดเร็วคล่องตัว ลดเวลาในการทำงานและที่สำคัญคือได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า รถคีบไม้ MAX LOGGER รถคีบไม้ทรงพลังจาก THAI-A ทำไมต้องรถคีบไม้ …

รถคีบไม้ MAX LOGGER ให้คุณภาพมากกว่าความคุ้มค่าด้วยเครื่องยนต์นำเข้าประสิทธิภาพสูง

รถคีบไม้ MAX  LOGGER ให้คุณภาพมากกว่าความคุ้มค่าด้วยเครื่องยนต์นำเข้าประสิทธิภาพสูง เครื่องยนต์ของรถคีบไม้ เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน เพราะเครื่องยนต์เปรียบเสมือนหัวใจหลักของการทำงาน และทาง Thai-A ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน รถคีบไม้ MAX LOGGER ของ Thai-A จึงเลือกใช้เครื่องยนต์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ชั้นนำของโลก เช่น ประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้น สุดยอดเครื่องยนต์นำเข้า สัญชาติเยอรมัน รถคีบไม้ MAX LOGGER เครื่องยนต์สัญชาติเยอรมัน พลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพกับการทำงานที่ยืดหยุ่น ในขนาดกระทัดรัดและทนทานในทุกรูปแบบการใช้งาน ทั้งยังผ่านมาตรฐานด้านการปล่อยมลภาวะไอเสียจากสถาบันหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา ระดับ 5 หรือ European Emission Standards: EU Stage IV หรือ …

จริงหรือไม่ ? รถตัดอ้อยช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลมากกว่าการเผา

จริงหรือไม่ ? รถตัดอ้อยช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลมากกว่าการเผา จริงหรือไม่ ? รถตัดอ้อยช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลมากกว่าการเผา ปัจจุบันวิธีการตัดอ้อยนั้นมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ การตัดอ้อยสดและการเผาอ้อย ซึ่งการเผาอ้อยนั้นเป็นวิธีการเก็บเกี่ยวที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะอ้อยที่เกิดไฟไหม้นั้นเก็บเกี่ยวได้ง่ายมากกว่า แต่ก็มีผลเสียทางด้านมลพิษเช่นกัน บทความที่เกี่ยวข้อง ข้อดีของการใช้รถตัดอ้อย รถตัดอ้อยฝีมือช่างไทยและวิศวกรไทยจาก THAI-A บำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างไรให้พร้อมต่อการทำงาน จริงหรือไม่ รถตัดอ้อยช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลมากกว่าการเผา คลายความสงสัยกับคำถามยอดฮิต “รถตัดอ้อยช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลมากกว่าการเผา ?” แม้การเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวนั้น เป็นวิธีที่ง่ายกว่าและแรงงานจะได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น เนื่องจากตัดอ้อยได้ง่ายจึงมีปริมาณการตัดอ้อยต่อวัน มากกว่าการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย ดังนั้นวิธีการตัดอ้อยด้วยการเผานั้น จึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกรมักเลือกใช้ แต่ในด้านผลผลิตหลังจากตัดนั้น ค่าความหวานของอ้อยที่ถูกตัดหลังจากการเผา จะลดลงไวกว่าอ้อยสดที่ตัดด้วยรถตัดอ้อย อ้อยสดที่ตัดด้วยรถตัดอ้อยจะมีน้ำหนักลดลงร้อยละ 14 ในขณะที่อ้อยที่ตัดหลังจากการเผาจะมีน้ำหนักลดลงถึงร้อยละ 20 เลยทีเดียว ซึ่งถือว่าลดลงมาก ทำให้การนำมาแปรรูปการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อยนั้น …

Thai-A ครบเครื่องเรื่องการคีบ ตอนที่ 3 รถคีบอ้อยคุณภาพ

Thai-A ครบเครื่องเรื่องการคีบ ตอนที่ 3 รถคีบอ้อยคุณภาพ Thai-A ครบเครื่องเรื่องการคีบ ตอนที่ 3 รถคีบอ้อยคุณภาพโดยในปัจจุบันนี้ทางด้านการเกษตรได้มีการพัฒนาไปมาก มีการนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยทดแทนแรงงาน และช่วยลดขั้นตอนและอุปสรรคในการทำงานช่วยแบ่งเบาภาระงานของพี่น้องชาวเกษตรกรไทยได้มากยิ่งขึ้น และสามารถช่วยให้เกิดผลผลิตที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นวันนี้แอดมินจึงรวบรวมเครื่องจักรกลยอดฮิตตระกูลรถคีบสินค้าคุณภาพดีจากทาง Thai-A มาให้ได้ชมกัน บทความที่เกี่ยวข้อง รู้หรือไม่ ? รถคีบอเนกประสงค์ของ Thai-A ใช้งานได้หลายอย่าง รถคีบอ้อย MAX CANE LOADER 3 ล้อ 55 แรงม้า จาก Thai-A รถคีบไม้จาก Thai-A MAX LOGGER Thai-A ครบเครื่องเรื่องการคีบ ตอนที่ 3 …

Thai-A ครบเครื่องเรื่องการคีบ ตอนที่ 1 รถคีบอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์

Thai-A ครบเครื่องเรื่องการคีบ ตอนที่ 1 รถคีบอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ โดยในปัจจุบันนี้ทางด้านการเกษตรได้มีการพัฒนาไปมาก มีการนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยทดแทนแรงงาน และช่วยลดขั้นตอนและอุปสรรคในการทำงานช่วยแบ่งเบาภาระงานของพี่น้องชาวเกษตรกรไทยได้มากยิ่งขึ้น และสามารถช่วยให้เกิดผลผลิตที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นวันนี้แอดมินจึงรวบรวมเครื่องจักรกลยอดฮิตตระกูลรถคีบสินค้าคุณภาพดีจากทาง Thai-A มาให้ได้ชมกัน Thai-A ครบเครื่องเรื่องการคีบ ตอนที่ 1 รถคีบอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ Thai-A เราเป็นศูนย์รวมสินค้าวิศวกรรม เครื่องจักรกลการเกษตร ครบวงจร เจ้าเดียวในไทย มายาวนานกว่า 50 ปี ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น รถคีบอเนกประสงค์ รถคีบไม้ รถคีบอ้อย ทางเรามีครบครันตอบโจทย์ทุกปัญหาด้านแรงงานโดยในตอนที่ 1 นี้แอดมินจะขอพูดถึงรถคีบอเนกประสงค์น้องเล็กของ Thai-A กันก่อนเลย โดยจะเป็น รถคีบอเนกประสงค์ รุ่น ECO …

ความสุขของชาวไร่อ้อยจะอยู่ที่การคีบเมื่อใช้ MAX Cane Loader

ความสุขของชาวไร่อ้อยจะอยู่ที่การคีบเมื่อใช้ MAX Cane Loader ความสุขของชาวไร่อ้อยจะอยู่ที่การคีบเมื่อใช้ MAX Cane Loader รถคีบอ้อย รถที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งมีการใช้แพร่หลายในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ใน ไร่อ้อย ลานมัน และโรงงานแปรรูปไม้ เนื่องจากตัวรถคีบอ้อยนั้นจะมีลักษณะพิเศษของตัวรถคีบอ้อยคือ จะมีปากคีบขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าของตัวรถเลย ใช้ในการคีบอ้อยรถคีบอ้อยของเรานั้นระบบไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการจัดเก็บอ้อยให้เป็นระเบียบ ซึ่งแน่นอนว่าชาวไร่อ้อยทั้งหลายจะต้องหายเหนื่อยหมดปัญหาด้านแรงงานไปเลย เมื่อใช้รถคีบอ้อยคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน อย่าง  MAX Cane Loader รถคีบอ้อย จาก Thai-A รถคีบอ้อย 3 ล้อ 55 แรงม้า จาก Thai-A รองรับงานคีบอ้อย ทนทานต่อการใช้งาน และอุปกรณ์ใหม่เอี่ยมทั้งคัน คล่องตัวประหยัดน้ำมัน คีบได้สูงสุด …

จัดส่งรถตัดอ้อยรุ่นขายดีไปรับใช้พี่น้องชาวโคราช

จัดส่งรถตัดอ้อยรุ่นขายดีไปรับใช้พี่น้องชาวโคราช รถตัดอ้อยเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งใช้ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ซึ่งรถตัดอ้อยคุณภาพดีของเรามาพร้อมชุดอุปกรณ์รวมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยและผู้รับเหมางานโดยวันนี้แอดมินจึงได้รวบภาพการขนส่งรถตัดอ้อย ไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวโคราชได้ใช้งานกัน โคราชหรือนครราชสีมาโดยปลายทางอยู่ที่ อำเภอด่านขุนทด นั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นโซนที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำการเกษตร และถือเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกอ้อยมากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหน ภาคอะไร ไกลแค่ไหน เราก็สามารถจัดส่งให้จนถึงมือลูกค้าโดยปลอดภัยไร้กังวลแน่นอน วันนี้แอดมินจึงได้เอาภาพบรรยากาศในการจัดเตรียมรถให้พร้อมสำหรับการจัดส่งรถตัดอ้อยรุ่นขายดี MAX CANE HARVESTER มาให้ชมกันค่ะ เครื่องยนต์รถตัดอ้อย MAX MH360 กำลังแรงม้า : 264 KW (360 HP) 360 แรงม้า รอบทำงานสูงสุด : 2200 rpm 2200 รอบต่อนาที น้ำมันเชื้อเพลิง :  ดีเซล ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิง : แบบ INLINE PUMP ควบคุมหัวฉีดด้วยเพลาราวลิ้น ระบบอัดอากาศ : เทอร์โบชาร์จ การทำงานของเครื่องยนต์รถตัดอ้อย รถตัดอ้อย MAX MH360 จาก Thai-A จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีระบบการใช้งานดังต่อไปนี้ ป้อนและตัดอ้อยเป็นท่อนได้ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ สายพานฟันเฟืองที่ออกแบบมารองรับการตัดอ้อยลดการสูญเสียอ้อยล่วงอ้อยหล่นตามพื้นไร่ได้ ตัวรถตัดอ้อยจะลดการสูญเสียจากการตัดตอสั้นและยาวจากการใช้คนตัด …

รีวิวการจัดส่งรถตัดอ้อย MAX CANE HARVESTER

รีวิวการจัดส่งรถตัดอ้อย MAX CANE HARVESTER รถตัดอ้อยเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งใช้ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ซึ่งรถตัดอ้อยคุณภาพดีของเรามาพร้อมชุดอุปกรณ์รวมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยและผู้รับเหมางานโดยวันนี้แอดมินจึงได้รวบภาพการขนส่งรถตัดอ้อย ไปยังลูกค้าจังหวัดอุดรธานี ที่ถือเป็นโซนที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำการเกษตร ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหน ภาคอะไร ไกลแค่ไหน เราก็สามารถจัดส่งให้จนถึงมือลูกค้าโดยปลอดภัยไร้กังวลแน่นอน วันนี้แอดมินจึงได้เอาภาพบรรยากาศการจัดส่งรถตัดอ้อยมาให้ชมกันค่ะ การทำงานของเครื่องยนต์ รถตัดอ้อย MAX MH360 ขนาด 360 แรงม้า มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีระบบการใช้งานดังต่อไปนี้ ป้อนและตัดอ้อยเป็นท่อนได้ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ สายพานฟันเฟืองที่ออกแบบมารองรับการตัดอ้อย ตัวรถตัดอ้อยจะลดการบดอัดหน้าดินได้เป็นอย่างดี ความคล่องตัวของรถตัดอ้อยในการตัดอ้อยที่รวดเร็ว ระบบหมุนกลับทิศทางอัตโนมัติพร้อมการควบคุมจากผู้ขับ สามารถตัดต้นอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ ใบมีดตัดยอดอ้อย หน้าที่ใบมีดยอดตัดอ้อย สามารถตัดยอดอ้อยออกจากลำต้นอ้อยและพ่นกระจายเศษตัดไปบนพื้นดินอย่างสม่ำเสมอกัน และมาพร้อมกับมอเตอร์ขับใบมีดตัดยอดอ้อยแรงม้าสูง ชุดเกลียวแบ่งอ้อยเอียง 45° รถตัดอ้อย ให้สมรรถนะการทำงานดีที่สุดสำหรับต้นอ้อยที่ล้ม ค่อย ๆ …

ข้อดีของการใช้รถตัดอ้อย

ข้อดีของการใช้รถตัดอ้อย ข้อดีของการใช้รถตัดอ้อย เพราะในปัจจุบันนี้เกิดมลพิษจากการเผาอ้อยจะมากหรือน้อยจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ โดยทั่วไปมลพิษจากการเผาไหม้ ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กและฝุ่นละออง ซึ่งจะกระจายไปในอากาศทำให้สภาพการมองเห็นลดลง เกิดการระคายต่อจมูกและลำคอแล้วถ้าประสบสภาวะนี้นานเกินไป จะเป็นผลเสียต่อการหายใจ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการขนถ่ายออกซิเจนของเลือดลดลง นอกจากนี้สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น เบนซิน โทลูอีน เมทิลลีนคลอไรด์ และเมทิลคลอโรฟอร์ม จะมีผลกระทบต่อพืชและมนุษย์อีกด้วยนั่นเองค่ะ โดยการใช้รถตัดอ้อยนั้น จะช่วยลดปัญหาทางด้านแรงงาน และเพิ่มค่าน้ำตาลในอ้อยให้สูงขึ้น เพราะการใช้รถตัดอ้อยแทนการเผานั้นไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ลดค่าใช้จ่ายใส่ปุ๋ยบำรุงดิน และสะดวกรวดเร็วนั่นเอง   โดยวันนี้ทางแอดมินจึงขอนำเสนอรถตัดอ้อยที่แข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้งาน โดยรถตัดอ้อยที่แอดมินจะนำเสนอในวันนี้คือ รถตัดอ้อย Thai-A MAX MH360 มีดียังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ รถตัดอ้อย MAX …

รู้หรือไม่ ? รถคีบอเนกประสงค์ของ Thai-A ใช้งานได้หลายอย่าง

รู้หรือไม่ ? รถคีบอเนกประสงค์ของ Thai-A ใช้งานได้หลายอย่าง คีบอเนกประสงค์ รุ่น ECO 3 ล้อ 50 แรงม้า นี้ออกแบบเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยรถคีบอเนกประสงค์จาก Thai-A สามารถใช้งานได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทดแทนรถคีบขยะ หรือ รถคีบอ้อย คีบก้อนใบอ้อย ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนของตัวราคารถ ตัวนี้จะเป็นเครื่องจักรตระกูลรถคีบเมื่อดูดี ๆ จะเหมือนกันกับรถคีบอ้อยนั่นเอง สามารถคีบก้อน     รีไซเคิล ก้อนกระดาษ ก้อนใบอ้อย และวัสดุอื่นๆ เป็นต้น รถคีบอเนกประสงค์ตัวนี้มีความพิเศษคือสามารถใช้เป็นรถคีบอ้อยได้จะลดในเรื่องของราคาให้ Save Cost มากขึ้น เกษตรกรสามารถจับต้องได้มากขึ้น ในราคาไม่เกินล้าน รองรับงานทุกประเภท ทนทานต่อการใช้งาน ระบบระบายความร้อนแบบ Water Cooled …

รถตัดอ้อยฝีมือช่างไทยและวิศวกรไทยจาก Thai-A

รถตัดอ้อยฝีมือช่างไทยและวิศวกรไทยจาก Thai-A รถตัดอ้อยฝีมือช่างไทยและวิศวกรไทยจาก Thai-A  Thai-A เราเป็นผู้ผลิตรถตัดอ้อย MAX  ที่มีประสบการณ์ด้านไฮดรอลิค และผลิตเครื่องจักรชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 50 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์ไฮดรอลิคอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิคที่ใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร แบรนด์ชั้นนำของโลก ทำให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในระบบไฮดรอลิคที่ใช้กับรถเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นพิเศษ จึงได้ออกแบบและผลิตรถตัดอ้อยฝีมือช่างไทยและวิศวกรไทย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรชาวไทย ได้ใช้สินค้าที่เป็นของคนไทยโดยแท้จริง ในบทความนี้แอดมินจะพาผู้อ่านทุกท่านไปดู สมรรถนะ เครื่องยนต์ และการทำงานต่าง ๆ ของรถตัดอ้อย MAX จาก Thai-A กันค่ะ รถตัดอ้อยจาก THAI-A ลดปัญหาฝุ่นควัน รถตัดอ้อยราคาดี รถตัดอ้อยของไทย คนไทยทำจาก THAI-A รถตัดอ้อย 360 แรงม้า MAX CANE …

รถคีบอ้อย Max Cane Loader 3 ล้อ 55 แรงม้า จาก Thai-A

รถคีบอ้อย Max Cane Loader 3 ล้อ 55 แรงม้า จาก Thai-A รถคีบอ้อย Max Cane Loader 3 ล้อ 55 แรงม้า จาก Thai-A รถคีบอ้อย เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทยพบได้ตามไร่อ้อย ลักษณะของรถคีบอ้อยคือ จะมีส่วนของปากคีบขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ทำหน้าที่คีบสิ่งของที่ต้องการ รถคีบอ้อยทรงพลัง เครื่องจักรกลการเกษตรทางเลือกดี ๆ จาก THAI-A รถคีบอ้อย 3 ล้อ 55 แรงม้า จาก Thai-A รองรับงานคีบอ้อย ทนทานต่อการใช้งาน และอุปกรณ์ใหม่เอี่ยมทั้งคัน …

รถตัดอ้อยจาก Thai-A ลดปัญหาฝุ่นควัน

รถตัดอ้อยจาก Thai-A ลดปัญหาฝุ่นควัน รถตัดอ้อยจาก Thai-A ลดปัญหาฝุ่นควัน รถตัดอ้อยเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งใช้ในช่วงฤดูกาล เก็บเกี่ยวอ้อย เข้าสู่โรงงานน้ำตาล ซึ่งรถตัดอ้อยของเรามาพร้อมชุดอุปกรณ์รถตัดอ้อยรวมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยให้กับชาวไร่ และผู้รับเหมางาน Thai-A บริษัทผู้ผลิตรถตัดอ้อย MAX เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านไฮดรอลิค และผลิตเครื่องจักรชั้นนำของประเทศไทยมากว่า 50 ปี ทำให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในระบบไฮดรอลิคที่ใช้กับรถเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นพิเศษ จึงได้ออกแบบและผลิตรถตัดอ้อยฝีมือช่างไทยและวิศวกรไทย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรชาวไทย ได้ใช้สินค้าที่เป็นของคนไทยโดยแท้จริง ซึ่งในบทความนี้แอดมินจะขอแนะนำรถตัดอ้อยรุ่น MAX MH360 ขนาด 360 แรงม้า ลดปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งในสภาวะปัจจุบัน สิ่งที่เลวร้ายจากการเผาไหม้แต่ละครั้งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างมากมาย และที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ PM 2.5 ซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความรำคาญ เป็นโทษต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้สุขภาพเลวร้ายลง ได้รับผลกระทบอย่างมากในหลายพื้นที่ในประเทศไทย วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ต้นตอของปัญหา เราควรจะนำกากหรือวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ย …

รถคีบอ้อยทรงพลัง เครื่องจักรกลการเกษตรทางเลือกดี ๆ จาก Thai-A

รถคีบอ้อยทรงพลัง เครื่องจักรกลการเกษตรทางเลือกดี ๆ จาก Thai-A รถคีบอ้อยทรงพลัง เครื่องจักรกลการเกษตรทางเลือกดี ๆ จาก Thai-A รถคีบอ้อย เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย ลักษณะเด่นของรถคีบอ้อยคือ จะมีส่วนของปากคีบขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหน้า ทำหน้าที่คีบสิ่งของที่ต้องการ ซึ่งรถคีบอ้อยถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรที่สำคัญค่อนข้างมากต่อชาวเกษตรไร่อ้อยค่ะ และในบทความนี้แอดมินขอแนะนำคุณผู้อ่านทุกท่านให้รู้จักกับรถคีบอ้อยขนาดใหญ่ สินค้าคุณภาพ ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะกับเกษตรกรไทยและพื้นที่ของชาวไร่อ้อยในประเทศไทย ทนทานต่อการใช้งาน ขนาด 3 ล้อ 55 แรงม้า พร้อมรองรับงานคีบอ้อย และมีอุปกรณ์ที่ใหม่เอี่ยมทั้งคัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถซ่อมแซมและปรับปรุงบำรุงรักษารถคีบอ้อยด้วยตัวเองได้ คล่องตัวประหยัดน้ำมัน คีบได้สูงสุด 50 ตัน/ชั่วโมง รับประกัน 1 ปี คุณสมบัติรถคีบอ้อย รถคีบอ้อย จะมีระบบที่ไม่ซับซ้อนจึงทำให้การใช้งานง่าย และยังช่วยประหยัดเวลาในการจัดเก็บอ้อยให้เป็นระเบียบอีกด้วย กระทัดรัด …

รถคีบไม้จาก Thai-A MAX LOGGER

รถคีบไม้จาก Thai-A MAX LOGGER รถคีบไม้จาก Thai-A MAX LOGGER รถคีบไม้จาก Thai-A ทุ่นแรง ประหยัดเวลา รถคีบไม้เป็นรถที่สามารถทำงานคีบไม้ขึ้นหรือลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความสามารถในการสวิงซ้าย-ขวา เพื่อการคีบไม้และจับวางวัสดุได้อย่างคล่องแคล่ว รถคีบไม้ MAX LOGGER รถคีบไม้ทรงพลังจาก THAI-A ความสำคัญของรถคีบไม้ รถคีบไม้แบบ 3 ล้อ เป็นรถที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการคีบและขนย้ายวัตถุดิบต่าง ๆ ได้ในปริมาณมาก เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการผลิตที่ต้องการขนย้ายงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย ในการขนย้าย รถคีบไม้จาก Thai-A สามารถเปลี่ยนชุดหัวคีบและชุดตักได้หลายประเภทของการใช้งาน มีระบบไฮดรอลิคขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic Transmission หมุนรอบตัวเองได้ …

รถตัดอ้อยราคาดี รถตัดอ้อยของไทย คนไทยทำจาก Thai-A

รถตัดอ้อยราคาดี รถตัดอ้อยของไทย คนไทยทำจาก Thai-A รถตัดอ้อยราคาดี รถตัดอ้อยของไทย คนไทยทำจาก Thai-A รถตัดอ้อย  เป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งใช้ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล สำหรับรถตัดอ้อยของเรามาพร้อมชุดอุปกรณ์รถตัดอ้อยรวม สำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยให้กับชาวไร่และผู้รับเหมางาน ในวันนี้เราจะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับ รถตัดอ้อย MAX MH360 รถตัดอ้อยคนไทยทำจาก Thai-A กันค่ะ ทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ การทำงานของเครื่องยนต์ และคุณสมบัติของรถตัดอ้อย MAX MH360 จาก Thai-A กันค่ะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ รถตัดอ้อยแม็กส์ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะกับเกษตรกรไทย และพื้นที่ของชาวไร่อ้อยไทย ให้เหมาะสมที่สุดและประสิทธิภาพที่สูงสุด อายุการใช้งานทนทาน คุ้มค่า คืนทุนได้โดยเร็ว อีกทั้งมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถซ่อมแซม และปรับปรุงบำรุงรักษารถตัดอ้อยด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่สูงเกินไป ระบบคอนโทรลเน้นเป็นระบบมือโยก (Manual) …

พลังงานชีวมวลคืออะไร

พลังงานชีวมวลคืออะไร พลังงานชีวมวลคืออะไร ในปัจจุบันคุณผู้อ่านจะสังเกตได้ว่า คนยุคใหม่ได้หันมาสนใจในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุดโดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ลดการการใช้พลังงานจาก fossil ชึ่งเป็นพลังงานที่ไม่หมุนเวียน และ การหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ก็มีมากขึ้นทุกวัน โดยมีเป้าหมายในการลดมลพิษ และ รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นภาระสู่คนรุ่นต่อไป  ทำให้เรามักจะได้ยินคำนี้กันบ่อย ๆ นั่นคือ พลังงานชีวมวล (Biomass) พลังงานทางเลือก ที่อยู่ในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากชีวมวล ส่วนใหญ่แล้วนั้นจะได้มาจากผลผลิตทางการเกษตร (agricultural crops) ต่าง ๆ เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) ไม้และเศษไม้ (wood and wood residues) หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน เช่น แกลบ, ชานอ้อย, …

รถคีบไม้ MAX Logger รถคีบไม้ทรงพลังจาก Thai-A

รถคีบไม้ MAX Logger รถคีบไม้ทรงพลังจาก Thai-A รถคีบไม้ MAX Logger รถคีบไม้ทรงพลังจาก Thai-A รถคีบไม้ เป็นรถที่สามารถทำงานคีบไม้ขึ้นหรือลงรถได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากความสามารถในการสวิงซ้ายขวาเพื่อคีบและจับวางวัสดุ ได้อย่างคล่องแคล่ว ในวันนี้ เราจะพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับ รถคีบไม้ MAX Logger รถคีบไม้ทรงพลังจาก Thai-A กันค่ะ ความสำคัญของรถคีบไม้  คุณสมบัติรถคีบไม้ รถคีบไม้ เหมาะใช้สำหรับ คีบไม้บ้อง ไม้ท่อน ได้คล่องแคล่ว หมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา ไม่มีพวงมาลัย ขับเคลื่อนสองล้อหน้า ล้อหลังฟรีอิสระหมุนตามล้อหน้า ระบบบังคับเลี้ยว แบบ SKID STEER   ถังน้ำมันไฮดรอลิค …

How to ในการเตรียมรถตัดอ้อยให้พร้อมต่อการเก็บเกี่ยว

How to ในการเตรียมรถตัดอ้อยให้พร้อมต่อการเก็บเกี่ยว How to ในการเตรียมรถตัดอ้อยให้พร้อมต่อการเก็บเกี่ยว เดือนธันวาคม นับว่าเป็นเดือนสำคัญของชาวเกษตรกรไร่อ้อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวอ้อยหรือที่เขามักจะเรียกกันว่า ฤดูกาลหีบอ้อย นั่นเองค่ะ ซึ่งในวันนี้แอดมินจะพาผู้อ่านทุกท่าน มาศึกษาถึงวิธีการเตรียมรถตัดอ้อยและแปลงอ้อยอย่างไร ให้พร้อมต่อการเก็บเกี่ยวของชาวเกษตรกรไร่อ้อยกันค่ะ ว่าจะมีการเตรียมรถตัดอ้อยและไร่อ้อยอย่างไรกันบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยค่ะ บำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างไรให้พร้อมต่อการทำงาน รถตัดอ้อย 360 แรงม้า MAX CANE HARVESTER ( รุ่น MH360 ) เร็ว แรง เสร็จทันใจ เกษตรกรชาวไร่อ้อย เรื่องน่ารู้จาก THAI-A ส่วนประกอบของรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเกษตรที่มีความสำคัญต่อการทำไร่อ้อยอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวของรถตัดอ้อยที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ สามารถลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ได้ …

บำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างไรให้พร้อมต่อการทำงาน

บำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างไรให้พร้อมต่อการทำงาน บำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างไรให้พร้อมต่อการทำงาน ในวันนี้ แอดมินจะพาผู้อ่านทุกท่านมาดูถึง จุดทที่ควรบำรุงรักษาสำหรับรถตัดอ้อย พร้อมข้อมูลในการตรวจเช็กแต่ละส่วนสำหรับรถตัดอ้อยกันค่ะ เพื่อให้เครื่องจักรกลเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจจะต้องมีการทำงานหนักแบบลากยาว ถ้าหากเกษตรกรผู้ใช้งานรู้วิธีการดูแลและบำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้รถตัดอ้อยนั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอยู่กับเรายาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องน่ารู้จาก THAI-A ส่วนประกอบของรถตัดอ้อย การใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพ รถตัดอ้อย 360 แรงม้า MAX CANE HARVESTER ( รุ่น MH360 ) เร็ว แรง เสร็จทันใจ เกษตรกรชาวไร่อ้อย รถตัดอ้อย ถ้าต้องการให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องซ่อมแซมกันบ่อย ๆ  และพร้อมเสมอสำหรับการใช้งาน จะต้องให้ความสำคัญทั้งการดูแลรักษาแบบประจำวัน และตามระยะเวลา ดังนี้ การบำรุงรักษารถตัดอ้อยในส่วนของแบตเตอรี่    ควรตรวจน้ำกลั่นแบตเตอรี่ทุกวัน โดยให้จอดรถตัดอ้อยบนพื้นราบขณะตรวจ ถ้าระดับน้ำกลั่นต่ำ …

Thai-A จำหน่ายอะไหล่รถตัดอ้อย

Thai-A จำหน่ายอะไหล่รถตัดอ้อย Thai-A จำหน่ายอะไหล่รถตัดอ้อย และผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น รถคีบอ้อย รถคีบไม้ รถตัดอ้อย ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อะไหล่รถขยะ อะไหล่รถตัดอ้อย อะไหล่รถคีบไม้ เป็นต้น ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 50 ปี ทำให้ Thai-A ได้ขยายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมากกว่าตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น อะไหล่รถตัดอ้อย อะไหล่รถขยะ อะไหล่รถคีบไม้ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน รถตัดอ้อยเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งใช้ในช่วงฤดูกาล เก็บเกี่ยวอ้อย เข้าสู่โรงงานน้ำตาล ซึ่งรถตัดอ้อยคุณภาพดีของเรามาพร้อมชุดอุปกรณ์รวมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยให้กับชาวไร่และผู้รับเหมางาน รถตัดอ้อย จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย เนื่องจากสามารถทุ่นแรงงานคนได้ และมีความสามารถตัดอ้อยได้อย่างน้อยวันละ 10-20 ไร่ รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 5-10 …

รถตัดอ้อย 360 แรงม้า MAX CANE HARVESTER ( รุ่น MH360 ) เร็ว แรง เสร็จทันใจ เกษตรกรชาวไร่อ้อย

รถตัดอ้อย 360 แรงม้า MAX CANE HARVESTER ( รุ่น MH360 ) เร็ว แรง เสร็จทันใจ เกษตรกรชาวไร่อ้อย รถตัดอ้อย 360 แรงม้า MAX CANE HARVESTER ( รุ่น MH360 ) เร็ว แรง เสร็จทันใจ เกษตรกรชาวไร่อ้อย รถตัดอ้อยเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งใช้ในช่วงฤดูกาล เก็บเกี่ยวอ้อย เข้าสู่โรงงานน้ำตาล ซึ่งรถตัดอ้อยของเรามาพร้อมชุดอุปกรณ์รถตัดอ้อยรวมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยให้กับชาวไร่ และผู้รับเหมางาน เรื่องน่ารู้จาก Thai-A ส่วนประกอบของรถตัดอ้อย รีวิว รถตัดอ้อยรุ่น Max Cane Harvester …

ความสำคัญของรถคีบไม้

ความสำคัญของรถคีบไม้ ทำไมถึงต้องมีรถคีบไม้ เมื่อเราพูดถึงรถคีบไม้แล้วนั้น อาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานรถคีบไม้นี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก โรงงานรับซื้อไม้ท่อน โรงงานกระดาษ โรงงานวู้ดชิพและโรงไฟฟ้าไบโอแมส หรือโรงงานรับผลิตไม้พาเลทอย่างที่เราเคยได้ยินกัน เป็นที่แน่นอนว่าโรงงานรับซื้อไม้ท่อนนั้นต้องการไม้เป็นจำนวนมากในการนำไปแปรรูป จึงต้องอาศัยการเปิดรับซื้อไม้จากหลากหลายที่ จนได้จำนวนไม้ตามต้องการ ดังนั้นโรงงานเหล่านี้ จึงต้องอาศัยรถคีบไม้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ถ่ายเทจากรถบรรทุก หรือการจัดเรียงไม้  เก็บสต็อกไม้ให้ได้จำนวนมาก  เนื่องจากความสามารถของรถคีบไม้ในการหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาเพื่อคีบไม้ และ การจับวางวัสดุ ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วมากกว่าเครื่องจักรประเภทเดียวกันแบบอื่น ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงงานเหล่านี้ที่จะต้องมีรถคีบไม้ชนิด 3 ล้อ เพื่อความรวดเร็วคล่องตัว เพื่อลดทรัพยากร ลดจำนวนแรงงาน และลดเวลาในการทำงานอีกด้วย THAI-A จำหน่ายอะไหล่รถคีบไม้ นอกจากนี้ในบางโรงงานที่รับซื้อไม้ท่อนจากหน้าโรงงานแล้ว ยังมีการซื้อเหมาแปลงไม้และทำการล้มสวนและตัดไม้เอง ตีราคาตามมาตรฐานของทางโรงงาน โดยเครื่องจักรที่ควรจะมี เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้าย หรือการล้มต้นไม้ก็คือ รถบรรทุกเพื่อการขนย้ายไม้เข้าโรงงาน รถแมคโคร …

Thai-A จำหน่ายอะไหล่รถคีบไม้

Thai-A จำหน่ายอะไหล่รถคีบไม้ Thai-A จำหน่ายอะไหล่รถคีบไม้ Thai-A เราผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น รถคีบอ้อย รถคีบไม้ รถตัดอ้อย และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อะไหล่รถขยะ อะไหล่รถตัดอ้อย อะไหล่รถคีบไม้ เป็นต้น ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 50 ปี ทำให้ Thai-A ได้ขยายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมากกว่าตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร อะไหล่รถขยะ อะไหล่รถคีบไม้ อะไหล่รถตัดอ้อย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน อะไหล่รถคีบไม้ที่ Thai-A เราจำหน่ายจะมีด้วยกันดังนี้ค่ะ อะไหล่รถคีบไม้ มอเตอร์ล้อรถคีบ ( PISTON MOTOR ) อ้างอิงรหัสคอมพิวเตอร์ H-ET-PTP-0040 สเปคทั่วไป …

Thai-A ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถขยะ

Thai-A ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถขยะ Thai-A เราผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น รถคีบอ้อย รถคีบไม้ รถตัดอ้อย และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อะไหล่รถตัดอ้อย อะไหล่รถคีบไม้ อะไหล่รถคีบอ้อย รวมถึงอะไหล่รถขยะอีกด้วย   โดยปัญหาที่หลายท่านต้องพบเจอเกี่ยวกับอาการเสียของรถขยะคือ การใช้งานรถขยะเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดการรั่วซึม ของน้ำมัน ซึ่งต้องแก้แก้ไขปัญหาได้โดยการรื้อ ซ่อม หรือเปลี่ยนตัวซีลนั้นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม การรื้อซ่อมทั้งกระบอกเพื่อเปลี่ยนซีลสำหรับรถขยะนั้นจะมีราคาสูง ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงนิยมหันมาเปลี่ยนตัวกระบอกไฮดรอลิครถขยะทั้งตัวแทน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดค่าซ่อมบำรุงที่ต้องเปลี่ยนซีลไปได้ในระดับหนึ่ง Thai-A ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถขยะและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกระบอกไฮดรอลิคและเป็นตัวแทนจำหน่ายกระบอกรถขยะที่แต่ละชนิดมีความพิเศษแตกต่างกัน เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่ง Thai-A เราจำหน่ายอะไหล่รถขยะเป็นกระบอกรถอัดขยะที่มีขนาด 8-12 ลูกบาศก์เมตร ไม่ว่าจะเป็น อะไหล่รถขยะชุดกระบอกใบกวาด (Blade Cylinder) เป็นกระบอกที่ใช้สำหรับเทขยะลงไปในบุ้งกี๋รถขยะ และใบกวาดทำหน้าที่กวาดขยะเข้าไปสู่ตู้ขยะ …

เรื่องน่ารู้จาก Thai-A ส่วนประกอบของรถตัดอ้อย

เรื่องน่ารู้จาก Thai-A ส่วนประกอบของรถตัดอ้อย เรื่องน่ารู้จาก Thai-A ส่วนประกอบของรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย เป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย เนื่องจากสามารถทุ่นแรงงานคนได้ เนื่องจากแรงงานคนหายากขึ้นทุกวัน และมีความสามารถตัดอ้อยได้อย่างน้อยวันละ 10-20 ไร่ รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 5-10 เท่า ช่วยลดต้นทุนในการตัดอ้อยและผลิตน้ำตาลได้อย่างมากมาย อีกทั้งยังสามารถลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ใบอ้อยที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 และเขม่าควันไฟ ซึ่งเป็นฝุ่นละอองเล็กที่ทำลายสุขภาพของมนุษย์และทำลายคุณภาพอากาศอีกด้วย สาธิตวิธีใช้รถตัดอ้อยรุ่น Max Cane Harvester 360 (MH360) ขนาด 360 แรงม้า การใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพ เนื่องจากรถตัดอ้อยมีกลไกการทำงานที่ครบวงจรสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อย ตั้งแต่กระบวนการดึงรวบต้นอ้อยที่ล้มอยู่กับพื้นดิน เข้าสู่กระบวนการตัดโคนและสับท่อน รวมทั้งลำเลียงท่อนอ้อย เนื่องจากตัวรถตัดอ้อยจะมีภาชนะรองรับสำหรับตัวท่อนอ้อยที่ผ่านกระบวนการเก็บเกี่ยวทั้งหมด โดยลำเลียงผ่านสายพานขึ้นไปพ่นใส่รถสิบล้อที่ขับคู่ขนานมาด้านข้างเพื่อรองรับท่อนอ้อยที่ตัดเสร็จแล้ว เพื่อนำไปสู่กระบวนการขนส่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาล เพื่อทำการหีบน้ำตาลวันต่อวันค่ะ ซึ่งในส่วนประกอบของรถตัดอ้อยนั้นจะมีด้วยกันดังนี้ …

รีวิว รถตัดอ้อยรุ่น Max Cane Harvester 360 (MH360) ขนาด 360 แรงม้า

รีวิว รถตัดอ้อยรุ่น Max Cane Harvester 360 (MH360) ขนาด 360 แรงม้า รีวิว รถตัดอ้อยรุ่น Max Cane Harvester 360 (MH360) ขนาด 360 แรงม้า รถตัดอ้อยเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งใช้ในช่วงฤดูกาล เก็บเกี่ยวอ้อย เข้าสู่โรงงานน้ำตาล ซึ่งรถตัดอ้อยคุณภาพดีของเรามาพร้อมชุดอุปกรณ์รวมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยให้กับชาวไร่และผู้รับเหมางาน การใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพ วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาชมการสาธิตวิธีใช้รถตัดอ้อยรุ่น  MH360 ขนาด 360 แรงม้า รุ่นขายดีจาก Thai-A กันค่ะ 1.ก่อนการตัดอ้อย ตรวจเช็กสภาพความพร้อมของตัวเครื่องรถตัดอ้อยทุกครั้งก่อนใช้งาน ควรทำการตรวจเช็กหม้อน้ำก่อนเพื่อให้ตัวเครื่องสร้างแรงดันน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องยนต์ และพาความร้อนออกจากตัวเครื่องยนต์รถตัดอ้อยได้ ต่อมาคือการตรวจเช็กน้ำมันเครื่องซึ่งจะอยู่ระหว่างเครื่องยนต์และห้องคนขับ หลังจากนั้น ควรเช็กในส่วนของน้ำมันไฮดรอลิคไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์โดยสามารถสังเกตได้จากเครื่องวัดน้ำที่ติดอยู่ด้านข้างรถตัดอ้อยได้ค่ะ …

การใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพ

การใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านสภาพพื้นที่แปลงปลูกอ้อยที่เอื้ออำนวยต่อการใช้รถตัดมีความสำคัญมาก