กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic Cylinder)

Hydraulic Cylinder กระบอกไฮดรอลิค คือ อุปกรณ์ทำงานปลายทางที่เปลี่ยนความดันและอัตราไหลในระบบ เป็นแรงดันและแรงดึงในรูปของการทำงานเชิงเส้นตรง
Hydraulic Motor มอเตอร์ไฮดรอลิค
คืออุปกรณ์ทำงานปลายทางที่เปลี่ยนความดันและอัตราไหลในระบบ เป็นแรงบิดในรูปของการทำงานเชิงมุม (การหมุน)

กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic Cylinder)

Single Acting Cylinder

กระบอกสูบ ไฮดรอลิคชนิดนี้มีรูทางเข้าและทางออกของน้ำมัน ไฮดรอลิคนั้นมีเพียงรูเดียวหรือมีรูที่ด้านเดียวของกระบอกสูบ แรงที่เกิดจากการกระทำของแรงดันของน้ำมัน ไฮดรอลิคนั้นเกิดในทิศทางเดียว การกลับสู่ตำแหน่งเดิมของลูกสูบจะใช้แรงดันของสปริงหรือน้ำหนักของโหลดที่ดันกลับ

Double Acting Cylinder

ลูกสูบชนิดนี้จะมีรูเข้าออกของน้ำมัน ไฮดรอลิคสองทางหรือทั้งสองด้านของลูกสูบ ทิศทางการเคลื่อนที่ไปมาของลูกสูบ ไฮดรอลิคในกระบอกสูบนั้นเป็นผลมาจากแรงดันของน้ำมันทั้งสองทาง ส่วนประกอบหลัก ๆ ของกระบอกสูบไฮดรอลิคนั้นจะประกอบด้วย ลูกสูบ, กระบอกสูบ, ก้านสูบ, Oil Seal, และตัวกันฝุ่น (Dust Seal)

กระบอกสูบไฮดรอลิค

สำหรับเครื่องจักรการเกษตรทุกชนิด