กระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกนิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยจะมีกระบอกลมนิวเมติกส์หลากหลาย อาทิ กระบอกลมนิวเมติกส์, กระบอกลูกสูบลมนิวเมติกส์, กระบอกนิวเมติกส์ตามเส้น เป็นต้น โดยกระบอกลมนิวเมติกส์จะมีการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกระบอกลมที่จะนำไปใช้ในเครื่องจักรหรืออุตสาหกรรมในการใช้งาน

กระบอกลม กระบอกนิวเมติกส์ ขายกระบอกนิวเมติกส์
กระบอกลม 1386 กระบอกลมนิวเมติกส์
 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
กระบอกลม Bore 63x20x330 mm.st ประกอบด้วย ชุดขาหลังเอียงและก้ามปู Air Cylinder Bore 63x20x330 mm.st Complete Standard Trunnion with Support Bracket and Forke End 1321.63.330.01x
+1380.63.35F+1320.63.13/1F
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
กระบอกลม Bore 63x20x365 mm.st ประกอบด้วย ชุดขาหลังเอียงและก้ามปู Air Cylinder Bore 63x20x365 mm.st Complete Standard Trunnion with Support Bracket and Forke End 1321.63.365.01
+1380.63.35F+1320.63.13/1F
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
กระบอกลม Bore 50x20x380 mm.st ประกอบด้วย ชุดขาหลังเอียงและก้ามปู Air Cylinder Bore 50x20x380 mm.st Complete Standard Trunnion with Support Bracket and Forke End 1321.50.380.01.x
+1380.63.35F+1320.63.13/1F
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

สินค้าแนะนำ

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1319)

PNEUMATIC : STANDARD ISO 15552

Bore : 50 , 63 , 80 (mm.)  Bore (mm.) Stroke (mm.)  Price.
(THB.)
Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) 50 150 2,382
Rod Chrome C43 Steel 50 300 2,714
Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ 63 150 2,707
Barrel :  Aluminium alloy 63 330 3,152
Max Pressure : 10 Bar 80 150 3,617
Cushion seals : NBR 80 200 3,806
Piston : Magnetic
Operating Temperature : -5˚C +70˚C
กระบอกลมนิวเมติกส์ ขายกระบอกนิวเมติกส์ นิวเมติกราคา

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1321)

PNEUMATIC : STANDARD ISO 15552

Bore : 50 , 63 , 80 (mm.)  Bore (mm.) Stroke (mm.)  Price.
(THB.)
Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) 50 150 2,132
Rod Chrome C43 Steel 50 300 2,464
Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ 63 150 2,457
Barrel :  Aluminium alloy 63 330 2,902
Max Pressure : 10 Bar 80 150 3,367
Cushion seals : NBR 80 200 3,556
Piston : Non-Magnetic
Operating Temperature : -5˚C +70˚C
กระบอกลมนิวเมติกส์ ขายกระบอกนิวเมติกส์ นิวเมติกราคา

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1386)

PNEUMATIC : STANDARD ISO 15552

Bore : 50 , 63 , 80 (mm.)  Bore (mm.) Stroke (mm.)  Price.
(THB.)
Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) 50 200 1,817
Rod Chrome C43 Steel 63 100 1,859
Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ 63 330 2,639
Barrel :  Aluminium alloy 80 220 3,203
Max Pressure : 10 Bar
End plates : high resistance thermoplastic material
Cushion seals : NBR
Piston : Magnetic
Operating Temperature : -5˚C +70˚C

กระบอกลมนิวเมติกส์ 1200 SERIES

กระบอกลมขนาดเล็ก,กระบอกลม,กระบอกลม MICRO, MICRO CYLINDER. รุ่น 1260-1280, AIR CYLINDER กระบอกลมนิวเมติกส์ 1200 SERIES มีรุ่นที่นิยมใช้กันดังนี้

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1280-1281-1282 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1280X – 1282X SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1260-1261-1262 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์ 1300 SERIES

กระบอกลม,AIR CYLINDER, CYLINDER, กระบอกลมแบบเหล็กรั้ง,1303,1308,1321,1319,1390,1386 มีรุ่นที่นิยมใช้กันดังนี้

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1303 ÷ 1308 – 1315 SERIES

จำหน่ายวาล์วนิวเมติกส์ วาล์วควบคุม วาล์วลม วาล์วราคา อุปกรณ์วาล์วนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1319 ÷ 1321 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1325-1326 1345-1347 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์ รุ่น

รุ่น 1330 ÷ 1333 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1348 ÷ 1350 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1386 ÷ 1396 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1390 ÷ 1392 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1260 – 1320 (GLB) SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1370 ÷ 1373 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1393 ÷ 1394 STAINLESS STEEL SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์ 1400 SERIES

กระบอกน้ำมัน, กระบอกแบบหน่วง, HYDRO SPEED, HYDROLIC SPEED CONTROL

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1400 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์ 1450 - 1463 SERIES

กระบอกลม+น้ำมัน, กระบอกลมแบบหน่วง HYDRO PNEUMATIC SPEED, HYDRO PNEUMATIC SPEED CONTROL

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1450 – 1463 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์ 1500 SERIES

กระบอกลม, กระบอกคอมแพค, กระบอกลมเครื่องบรรจุ, COMPACT, COMPACT CYLINDER, COMPACT AIR CYLINDER

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1500 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1540-1550 ECOMPACT SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1540-1550 ECOMPACT-S SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1560-1580 EUROPE SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์ 1600 SERIES

กระบอกลม, กระบอกลมแนวนอน, กระบอกลทลิเนียร์, RODLESS, RODLESS CYLINDER, RODLESS AIR CYLINDER

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1605 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1605 SERIES (Ø16)

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1601 SERIES