ข้อดี ข้อเสีย ของระบบไฮดรอลิค

ข้อดี ของระบบไฮดรอลิค

  1. ระบบไฮดรอสามารถรับแรง (Load) ได้สูงมาก ทั้งในแนวเส้นตรงและแนวหมุน โดยให้แรงที่คงที่ทุกความเร็ว เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตหนัก
  2. ระบบไฮดรอลิคสามารถส่งถ่ายพลังงานไปได้ไกล โดยผ่านทางท่อไฮดรอลิค
  3. ระบบไฮดรอลิคมีความคงตัวไม่ไวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
  4. ระบบไฮดรอลิคมีความแม่นยำสูงกว่าระบบนิวเมติค เนื่องจากน้ำมันมีการยุบตัวที่น้อย
  5. อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิค มีอายุการใช้งานสูง

ข้อเสีย ของระบบไฮดรอลิค

  1. ระบบไฮดรอลิค มีอุปกรณ์ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ทำให้ไม่เหมาะกับพื้นที่ๆจำกัด
  2. การทำงานของระบบไฮดรอลิคจะทำงานช้ากว่าระบบนิวเมติค และระบบไฟฟ้า
  3. ระบบไฮดรอลิคสามารถเกิดการรั่วซึมของน้ำมันได้
  4. การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิคค่อนข้างยากกว่าระบบนิวเมติค และระบบไฟฟ้า
  5. เมื่อเกิดอุบัติเหตุในระบบไฮดรอลิคจะมีความอันตรายมากกว่าระบบนิวเมติคและระบบไฟฟ้า เพราะมีน้ำมันและติดไฟได้